Mua tài khoản Overwatch 2 | Ow tài khoản | Playerauctions, reddit – đi sâu vào bất cứ thứ gì

Được xác nhận: Tạo một tài khoản Smurf dễ dàng hơn nhiều trong Overwatch 2

Playerauctions là một thị trường chơi sang người chơi độc lập để mua và bán tài sản trò chơi video ảo. Playerauctions không được chứng thực bởi, liên kết trực tiếp với, duy trì, ủy quyền hoặc được tài trợ bởi Overwatch 2 hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu của nó.

Mua Overwatch 2 Tài khoản – Cửa hàng tài khoản OW2

Nhận tài khoản Overwatch 2 để bán là điều tốt nhất tiếp theo mà người chơi có thể làm nếu họ muốn tất cả các giao diện thú vị nhất trong trò chơi. Với Soujorn là nhân vật mới đầu tiên cho OW2, người hâm mộ có thể mong đợi những gương mặt mới sẽ xuất hiện trong game bắn súng dựa trên đội sớm hơn là sau này.

Tùy chọn giao hàng (Lựa chọn Nguyên nhân tải lại trang)
Bảo vệ sau bán hàng
Bảo vệ sau bán hàng
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • BASIT310
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2022

763 Overwatch
Đánh giá tài khoản
97.9% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 1.311
 • Thành viên Kể từ: 2022
 • 4.9

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • BASIT310
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2022

763 Overwatch
Đánh giá tài khoản
97.9% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 1.311
 • Thành viên Kể từ: 2022
 • 4.9

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • BASIT310
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2022

763 Overwatch
Đánh giá tài khoản
97.9% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 1.311
 • Thành viên Kể từ: 2022
 • 4.9

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • Janeeyer
 • Người bán LVL 4
 • Thành viên từ năm 2013

12.087 Overwatch
Đánh giá tài khoản
97.9% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 4
 • Tổng số đơn đặt hàng: 41,480
 • Thành viên kể từ: 2013
 • 4.9

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • Janeeyer
 • Người bán LVL 4
 • Thành viên từ năm 2013

12.087 Overwatch
Đánh giá tài khoản
97.9% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 4
 • Tổng số đơn đặt hàng: 41,480
 • Thành viên kể từ: 2013
 • 4.9

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • Janeeyer
 • Người bán LVL 4
 • Thành viên từ năm 2013

12.087 Overwatch
Đánh giá tài khoản
97.9% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 4
 • Tổng số đơn đặt hàng: 41,480
 • Thành viên kể từ: 2013
 • 4.9

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • Janeeyer
 • Người bán LVL 4
 • Thành viên từ năm 2013

12.087 Overwatch
Đánh giá tài khoản
97.9% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 4
 • Tổng số đơn đặt hàng: 41,480
 • Thành viên kể từ: 2013
 • 4.9

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Fieryfrog
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2018

4.514 Overwatch
Đánh giá tài khoản
98.2% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 7,435
 • Thành viên kể từ: 2018
 • 4.9

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Fieryfrog
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2018

4.514 Overwatch
Đánh giá tài khoản
98.2% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 7,435
 • Thành viên kể từ: 2018
 • 4.9

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Fieryfrog
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2018

4.514 Overwatch
Đánh giá tài khoản
98.2% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 7,435
 • Thành viên kể từ: 2018
 • 4.9

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Fieryfrog
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2018

4.514 Overwatch
Đánh giá tài khoản
98.2% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 7,435
 • Thành viên kể từ: 2018
 • 4.9

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Sailormoon322
 • Người bán LVL 2
 • Thành viên từ năm 2017

2.262 Overwatch
Đánh giá tài khoản
98.2% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 2
 • Tổng số đơn đặt hàng: 6.385
 • Thành viên kể từ: 2017
 • 4.9

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Sailormoon322
 • Người bán LVL 2
 • Thành viên từ năm 2017

2.262 Overwatch
Đánh giá tài khoản
98.2% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 2
 • Tổng số đơn đặt hàng: 6.385
 • Thành viên kể từ: 2017
 • 4.9

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Sailormoon322
 • Người bán LVL 2
 • Thành viên từ năm 2017

2.262 Overwatch
Đánh giá tài khoản
98.2% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 2
 • Tổng số đơn đặt hàng: 6.385
 • Thành viên kể từ: 2017
 • 4.9

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Sailormoon322
 • Người bán LVL 2
 • Thành viên từ năm 2017

2.262 Overwatch
Đánh giá tài khoản
98.2% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 2
 • Tổng số đơn đặt hàng: 6.385
 • Thành viên kể từ: 2017
 • 4.9

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Avatar người bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

Avatar người bán

 • Nenastore
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2021

1.722 Overwatch
Đánh giá tài khoản
95.3% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 2.613
 • Thành viên Kể từ: 2021
 • 4.số 8

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Avatar người bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

Avatar người bán

 • Nenastore
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2021

1.722 Overwatch
Đánh giá tài khoản
95.3% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 2.613
 • Thành viên Kể từ: 2021
 • 4.số 8

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Avatar người bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

Avatar người bán

 • Nenastore
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2021

1.722 Overwatch
Đánh giá tài khoản
95.3% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 2.613
 • Thành viên Kể từ: 2021
 • 4.số 8

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Jlchacha
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2015

1.293 Overwatch
Đánh giá tài khoản
96.8% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 51.346
 • Thành viên Kể từ: 2015
 • 4.số 8

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Jlchacha
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2015

1.293 Overwatch
Đánh giá tài khoản
96.8% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 51.346
 • Thành viên Kể từ: 2015
 • 4.số 8

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Jlchacha
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2015

1.293 Overwatch
Đánh giá tài khoản
96.8% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 51.346
 • Thành viên Kể từ: 2015
 • 4.số 8

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Snyyx
 • Người bán LVL 2
 • Thành viên từ năm 2020

1.018 Overwatch
Đánh giá tài khoản
99.4% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 2
 • Tổng số đơn đặt hàng: 1,437
 • Thành viên Kể từ: 2020
 • 5.0

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Snyyx
 • Người bán LVL 2
 • Thành viên từ năm 2020

1.018 Overwatch
Đánh giá tài khoản
99.4% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 2
 • Tổng số đơn đặt hàng: 1,437
 • Thành viên Kể từ: 2020
 • 5.0

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • BASIT310
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2022

763 Overwatch
Đánh giá tài khoản
97.9% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 1.311
 • Thành viên Kể từ: 2022
 • 4.9

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • BASIT310
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2022

763 Overwatch
Đánh giá tài khoản
97.9% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 1.311
 • Thành viên Kể từ: 2022
 • 4.9

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • BASIT310
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2022

763 Overwatch
Đánh giá tài khoản
97.9% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 1.311
 • Thành viên Kể từ: 2022
 • 4.9

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán sau 30 ngày bảo vệ sau bán
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • All4gamers
 • Người bán LVL 5
 • Thành viên từ năm 2018

589 Overwatch
Đánh giá tài khoản
98.1% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 5
 • Tổng số đơn đặt hàng: 30.119
 • Thành viên kể từ: 2018
 • 4.9

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán sau 30 ngày bảo vệ sau bán
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • All4gamers
 • Người bán LVL 5
 • Thành viên từ năm 2018

589 Overwatch
Đánh giá tài khoản
98.1% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 5
 • Tổng số đơn đặt hàng: 30.119
 • Thành viên kể từ: 2018
 • 4.9

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán sau 30 ngày bảo vệ sau bán
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • All4gamers
 • Người bán LVL 5
 • Thành viên từ năm 2018

589 Overwatch
Đánh giá tài khoản
98.1% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 5
 • Tổng số đơn đặt hàng: 30.119
 • Thành viên kể từ: 2018
 • 4.9

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán sau 30 ngày bảo vệ sau bán
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • All4gamers
 • Người bán LVL 5
 • Thành viên từ năm 2018

589 Overwatch
Đánh giá tài khoản
98.1% Overwatch
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 5
 • Tổng số đơn đặt hàng: 30.119
 • Thành viên kể từ: 2018
 • 4.9

Overwatch 2 Tài khoản: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Mua tài khoản Overwatch 2

Overwatch 2 đã ra mắt. Làm mới chính cho game bắn súng của đội bao gồm các bản đồ, tính năng mới và thậm chí các anh hùng bổ sung (không báo trước). Một số thay đổi bao gồm cung cấp các buff bổ sung để hỗ trợ các anh hùng vì họ cởi mở hơn để làm việc do mất một chiếc xe tăng để bảo vệ họ. Ý tưởng đó có thể có nghĩa là các khả năng được làm lại – điều mà bộ phận hỗ trợ trong Overwatch đã không nhận được. Người mua có thể trải nghiệm tất cả các tính năng mới thú vị này bằng cách duyệt các tài khoản Overwatch 2.

Overwatch 2 tài khoản để bán để trải nghiệm những thay đổi

Overwatch 2 đã có những thay đổi đáng kể, một trong số họ chuyển từ lối chơi nhóm năm người thông thường thay vì sáu người. Các đội hiện được phép một chiếc xe tăng ít hơn trong trò chơi của họ. Thêm vào đó, Doomfist, cựu anh hùng DPS trong Overwatch, đã trở thành một chiếc xe tăng. Hầu hết các anh hùng khác trong OW2 đều trải qua nhiều Buff và Nerfs, trong khi một vài người có được khả năng mới.

Overwatch 2 cũng đã thêm bốn bản đồ mới, hai trong số đó là để đẩy, chế độ trò chơi mới nhất. Chế độ đẩy có một robot mà các đội phải đẩy mạnh vào một mục tiêu ở hai bên của bản đồ. Cả hai đội sẽ cố gắng di chuyển robot và tải trọng tới một mục tiêu, không giống như bản đồ lai và hộ tống hiện tại trong Overwatch. Hơn nữa, OW2 đã xóa các bản đồ chụp hai điểm (chính thức được gọi là bản đồ tấn công).

Sau đó, có một anh hùng DPS mới trong thị trấn: Sojourn. Hầu hết các nhân vật Overwatch đều có một số yếu tố độc đáo – những thứ mà game thủ có thể tìm thấy trong các trò chơi khác. Nếu một người liếc nhìn Sojourn, có cảm giác như cô ấy đã bị đưa ra khỏi truyền thuyết Apex và rơi thẳng vào loạt phim Overwatch Blizzard.

Nếu người chơi muốn bắt đầu chơi Overwatch 2 và thử Sojourn (cùng với các bản đồ mới khác), cách duy nhất họ có thể làm như vậy là tự mình lấy trò chơi cho mình. Cho dù đó là một vị trí xếp hạng tốt hơn hoặc có tất cả các giao diện huyền thoại cho các anh hùng, họ luôn có tùy chọn mua tài khoản OW2 để bán từ một thị trường đáng tin cậy.

Nhận tài khoản Overwatch cấp cao ngay bây giờ!

Playerauctions là thị trường hàng đầu cho bất cứ điều gì liên quan đến chơi game. Với hơn một triệu người dùng, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy thỏa thuận mà bạn đang tìm kiếm. Đơn giản chỉ cần duyệt danh sách bảng chữ cái ở đầu trang và tìm kiếm trò chơi yêu thích của bạn. Khi đó, hãy xem qua rất nhiều giao dịch có khả năng hoàn hảo mà bạn có thể tìm thấy trên tài khoản Overwatch 2 và chỉ cần kiểm tra sự lựa chọn của bạn. Làm theo một vài hướng dẫn đơn giản tiếp theo và bạn đã hoàn thành! Bạn sẽ sẵn sàng để được trinh sát bởi một nhóm chuyên nghiệp, được Blizzard cho Overwatch World Cup đề cử hoặc bạn có thể chỉ cần thưởng thức các giao diện tuyệt vời của mình thông qua tài khoản Overwatch mới của bạn 2!

Là Overwatch 2 Nền tảng Cross / CrossPlay?

Có, Overwatch 2 cung cấp khả năng chơi chéo. Người chơi từ các nền tảng khác nhau, bao gồm PC, Xbox, PlayStation và Nintendo Switch, giờ đây có thể kết hợp với nhau và cạnh tranh trong thế giới năng động của Overwatch. Điều này có nghĩa là cho dù bạn là người đam mê PC hay một game thủ điều khiển, bạn có thể hợp tác với bạn bè và tham gia vào các trận đấu ly kỳ mà không có bất kỳ rào cản nền tảng nào.

Ngoài ra, Overwatch 2 hỗ trợ tiến triển chéo. Điều này có nghĩa là bất kỳ tiến bộ, thành tích hoặc sưu tầm nào bạn kiếm được trên một nền tảng sẽ tiếp tục chuyển đến những người khác. Vì vậy, nếu bạn chuyển từ chơi trên PC sang PlayStation của bạn, bạn sẽ không phải bắt đầu từ đầu. Tuy nhiên, điều cần thiết là đảm bảo rằng bảng điều khiển của bạn được liên kết với trận chiến của bạn.tài khoản ròng để sử dụng đầy đủ các tính năng này.

Overwatch tài khoản đánh giá

Dựa trên tổng xếp hạng của 18871 đơn đặt hàng trong năm qua

Sản phẩm như được mô tả đã đến nhanh chóng

Đồng 5 DPS + đã mở khóa | Rất L.

Siêu nhanh và hữu ích- trung thực phải mua từ họ

Tất cả các vai trò đồng 5 (90 mất | Tank – Su.

[Phần 6] Double Vai trò DPS DPS + S.

Phản hồi rất nhanh và giao tiếp tốt. Cảm ơn

Cấp 710 / Biên giới bạc / Battlepass 1.

Playerauctions giúp mua an toàn từ các thành viên của chúng tôi bằng cách đảm bảo thanh toán của bạn và đảm bảo giao hàng.

Làm thế nào nó hoạt động?

 • Người mua tạo đơn đặt hàng và gửi thanh toán cho Playerauctions

Tôi nhận được thông tin tài khoản trò chơi nào?

Khi bạn mua một cách an toàn một tài khoản trò chơi tại Playerauctions, bạn được cung cấp tất cả các hướng dẫn và thông tin cần thiết để sử dụng thành công và sở hữu tài khoản trò chơi mới của bạn. Điều này bao gồm những điều sau:

 • Tên / Tên người dùng đăng nhập
 • Mật khẩu
 • Họ (nếu có áp dụng cho trò chơi)
 • Câu hỏi bảo mật (nếu áp dụng cho trò chơi)
 • Câu trả lời câu hỏi bảo mật (nếu áp dụng cho trò chơi)
 • Mật khẩu của cha mẹ (nếu áp dụng cho tài khoản trò chơi và trò chơi)
 • Khóa CD đầu tiên (nếu được người bán biết đến)

Nếu muốn, bạn có thể yêu cầu thông tin khác từ người bán. Tuy nhiên, vì bất kỳ thông tin nào khác không được đề cập ở trên là không cần thiết để hoàn thành việc chuyển quyền sở hữu tài khoản trò chơi an toàn, nên người bán chỉ là tùy chọn.

Người bán có gửi thông tin tài khoản trò chơi trực tiếp cho tôi không?

KHÔNG. Sau khi bạn mua tài khoản trò chơi, chúng tôi sẽ cập nhật cho người bán và hướng dẫn anh ấy/cô ấy cung cấp thông tin tài khoản trò chơi một cách an toàn cho Playerauctions. Sau đó chúng tôi sẽ nhanh chóng và kín đáo kiểm tra và tài liệu chọn thuộc tính của tài khoản trò chơi trước khi chuyển thông tin tài khoản trò chơi cho bạn.

Khi bạn nhận được thông tin tài khoản trò chơi, bạn sẽ có thời gian để hoàn thành việc xác minh tài khoản trò chơi, hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu tài khoản trò chơi và xác nhận việc giao tài khoản trò chơi cho Playerauctions.

Làm thế nào và khi nào tôi sẽ nhận được tài khoản trò chơi của mình?

Đối với các giao dịch tài khoản trò chơi, người bán sẽ gửi thông tin tài khoản trò chơi đến Playerauctions cho mục đích xác minh. Nếu không có vấn đề, playerauctions sau đó sẽ gửi chi tiết đăng nhập tài khoản cho người mua qua email trong vòng 24 giờ (nhưng thường thì điều này sẽ xảy ra nhanh hơn nhiều.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tài khoản trò chơi được giao không khớp với mô tả của người bán trong ưu đãi bán của họ?

Nếu một tài khoản trò chơi không được người bán không được mô tả đúng từ playerauctions.

Làm thế nào tôi được bảo vệ đầy đủ khỏi người bán đã đòi lại tài khoản trò chơi đã mua của tôi?

Tất cả các tài khoản trò chơi được mua bởi các thành viên đã được xác minh trở lên thông qua Playerauctions được đảm bảo sau khi hỗ trợ bán hàng. Đối với những thành viên muốn bảo mật thêm cho các tài khoản đã mua của họ, Playeructions cung cấp các gói bảo hiểm được bảo vệ chống lại sự kiện hiếm hoi của tài khoản trò chơi đã mua của bạn đã được áp dụng lại hoặc bị đình chỉ do chủ sở hữu trước đó. Nếu điều này xảy ra và playeraunuctions không thể khôi phục hoàn toàn quyền truy cập của bạn vào tài khoản trò chơi không bị hư hại, Playerauctions sẽ trao cho bạn tín dụng thị trường Playerauctions bằng với giá đóng gói bảo hiểm cụ thể, có thể sử dụng bất kỳ giao dịch mua nào của bất kỳ sản phẩm nào được bán tại Playerauctions.

Về tài khoản Overwatch

Tại sao bạn nên mua tài khoản Overwatch

Có lẽ điểm bán hàng lớn nhất của trò chơi sẽ là đội hình của nó, bao gồm 21 anh hùng. Tất cả đều có phong cách nghệ thuật tươi sáng và hoạt hình nhưng tuyệt vời và nổi bật. Chúng có vẻ ghê gớm, và có một bộ vũ khí và kỹ năng đa dạng, mang lại cho mỗi người trong số họ một vai trò quan trọng trong các cuộc chiến đội. Những anh hùng này thuộc bốn vai trò chính: hành vi phạm tội, phòng thủ, xe tăng và hỗ trợ. Người chơi phải hoàn thành các vai trò này và làm việc cùng nhau để hoàn thành các mục tiêu cụ thể trong một phiên trò chơi, vào lúc này, được chia thành ba loại:

 • Escort – Đội tấn công phải có trọng tải đến điểm giao hàng, trong khi đội bảo vệ phải ngăn nhóm tấn công làm như vậy.
 • Assault – Mục tiêu là để đội tấn công nắm quyền kiểm soát hai điểm trên bản đồ và đội bảo vệ phải đảm bảo rằng nó vẫn còn.
 • Kiểm soát – Cả hai đội đều có điểm kiểm soát và phải có quyền kiểm soát nó cho đến khi tỷ lệ bắt giữ của họ đạt 100%; Các đội phải giành chiến thắng tốt nhất trong số ba.

Như những gì đã nói trước đây, các anh hùng là trọng tâm chính của trò chơi. Và các anh hùng của Overwatch có nhiều phong cách, sự đa dạng, yêu cầu kỹ năng, tính cách và sự mát mẻ như những người trong các trò chơi FPS dựa trên lớp khác. Tuy nhiên, có nhiều anh hùng của Overwatch hơn tất cả các yếu tố đó kết hợp. Không giống như các trò chơi khác có cùng thể loại, các anh hùng trong trò chơi này có các kỹ năng họ có thể sử dụng để biến Tide of Battle, và tất cả chúng đều dựa trên vai trò và tính cách của các nhân vật.

Ngoài ra, mỗi người trong số họ trông và cảm thấy tuyệt vời, và yếu tố mát mẻ, được thừa nhận hơn là không, một trong những lý do tại sao người chơi đi cho một anh hùng cụ thể. Và mối quan hệ của họ với câu chuyện hậu trường của trò chơi cung cấp cho người chơi nhiều lý do hơn để lựa chọn trong số họ.

Bảo vệ người mua Playerguardian

Playerguardian-Logo

Playerauctions là nơi an toàn nhất để mua và bán tài sản trò chơi MMO. Công nghệ bảo mật độc quyền của chúng tôi, Playerguardian, giữ cho bạn, thanh toán của bạn và các giao dịch của bạn được bảo vệ và riêng tư. Các biện pháp bảo vệ dưới đây được cung cấp cho tất cả người mua Playerauctions.

 • Bảo mật thanh toán được đảm bảo
 • Giao dịch thuận tiện và không lo lắng
 • Một cộng đồng giao dịch an toàn, đáng tin cậy
 • Đảm bảo giao hàng đầy đủ và được mô tả, hoặc tiền của bạn trở lại
 • Người bán được bảo đảm giao hàng đúng hạn, hoặc tiền của bạn trở lại
 • Quyền riêng tư thông tin
 • Playerauctions sau khi bán bảo đảm hỗ trợ 100%
 • Xếp hạng dịch vụ người bán minh bạch
 • Bảo mật dữ liệu cấp ngân hàng

Playerauctions là một thị trường chơi sang người chơi độc lập để mua và bán tài sản trò chơi video ảo. Playerauctions không được chứng thực bởi, liên kết trực tiếp với, duy trì, ủy quyền hoặc được tài trợ bởi Overwatch 2 hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu của nó.

Chọn máy chủ và phe

Bản quyền 2000-2023. Đã đăng ký Bản quyền.

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự trên trang web này. Điều này cải thiện trải nghiệm duyệt cho bạn và cho phép chúng tôi điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho bạn. Cookies được lưu trữ cục bộ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Để cho phép cookie, nhấp vào “Cho phép”. Chính sách cookie

Shape_iconCài đặt cookie và chi tiết Mũi tên-DROP-ICON

kiểm tra

Cookies thiết yếu (hiệu suất và hoạt động)

Mũi tên-DROP-ICON

Chi tiết

Analytics & Marketing (không cần thiết)

Mũi tên-DROP-ICON

Chi tiết

Cookies thiết yếu giúp làm cho một trang web có thể sử dụng bằng cách cho phép các chức năng cơ bản như điều hướng trang và truy cập vào các khu vực bảo mật của trang web. Trang web không thể hoạt động đúng nếu không có những cookie này. Họ cũng giúp chúng tôi tuân thủ các yêu cầu pháp lý như GDPR.

Các nhà cung cấp Tên Mục đích Liệu cookie có cần thiết cho chúng tôi cung cấp cho bạn một dịch vụ mà bạn đã yêu cầu
Playerauctions HL Chúng tôi sử dụng cookie này để ghi lại tùy chọn ngôn ngữ người dùng. Đúng
Playerauctions Sản xuất_access_token Chúng tôi sử dụng cookie này để xác định và xác minh từng người dùng. Đúng
Playerauctions Sản xuất_returnurl Chúng tôi sử dụng cookie này để ghi URL của trang web mà người dùng đã bắt đầu đăng nhập. Người dùng sẽ quay lại trang web đó sau khi đăng nhập thành công. Đúng
Playerauctions Global_cookie_id Chúng tôi sử dụng cookie này để giúp vận hành dịch vụ CDN hình ảnh của chúng tôi. Đúng
Playerauctions Device_id Chúng tôi sử dụng cookie này để phát hiện xem người dùng có đăng nhập từ một thiết bị đã sử dụng. Đúng
Playerauctions Asp.Net_sessionid Chúng tôi sử dụng cookie này để ghi lại ID phiên cho mỗi người dùng truy cập vào trang web của chúng tôi. Đúng
Playerauctions Tiền tệ Chúng tôi sử dụng cookie này để ghi lại tùy chọn tiền tệ người dùng. Đúng
Playerauctions Countryisocodeseting Chúng tôi sử dụng cookie này để ghi lại ngôn ngữ người dùng và sở thích quốc gia cho các trang tài khoản riêng trên tôi.playerauctions.com Đúng
Playerauctions Thời gian chờ Chúng tôi sử dụng cookie này để ghi lại thông tin cho các trang và dịch vụ tài khoản người dùng trên tôi.playerauctions.com Đúng
Playerauctions me_access_token Chúng tôi sử dụng cookie này để xác định và xác minh từng người dùng truy cập các trang tài khoản riêng trên tôi.playerauctions.com Đúng
Playerauctions me_forms_auth Chúng tôi sử dụng cookie này để xác định và xác minh từng người dùng truy cập các trang tài khoản riêng trên tôi.playerauctions.com Đúng
Playerauctions UrlReferrer Chúng tôi sử dụng cookie này để ghi lại URL mà người dùng được chuyển hướng đến sau khi đăng nhập vào tôi.playerauctions.com Đúng
Playerauctions Múi giờ Chúng tôi sử dụng thông tin này để ghi lại thông tin múi giờ của người dùng khi truy cập tôi.playerauctions.com Đúng
Playerauctions Tipmix Được sử dụng bởi azure khi xác định máy chủ web nào họ nên được chuyển đến. Đúng
Playerauctions X-MS-Routing-name Được sử dụng bởi Azure để xử lý lưu lượng trong quá trình thay đổi mã. Đúng
Playerauctions GDPR_Cookie Chúng tôi sử dụng cookie này để ghi lại xem người dùng có chấp nhận cookie hay không. Đúng
Playerauctions display_cookie_popup Chúng tôi sử dụng cookie này để ghi lại lựa chọn của người dùng và đóng cửa sổ bật lên. Đúng
Playerauctions _paim_warnning_tip Tin nhắn tức thì lần đầu tiên mở đầu cảnh báo Đúng
Playerauctions ISEU Chúng tôi sử dụng cookie này để xác định IP người dùng Đúng
Google Recaptcha NID Cookie NID chứa một ID duy nhất mà Google sử dụng để ghi nhớ sở thích của bạn và các thông tin khác, chẳng hạn như ngôn ngữ ưa thích của bạn (e.g. Tiếng Anh), có bao nhiêu kết quả tìm kiếm bạn muốn hiển thị trên mỗi trang (e.g. 10 hoặc 20) và bạn có muốn bật bộ lọc tìm kiếm Google hay không.
Tham khảo: https: // chính sách.Google.com/công nghệ/loại?HL = en-us
Đúng
Google Recaptcha Anid Chúng tôi sử dụng các cookie này để bảo mật các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi chống lại spam và lạm dụng bằng phần mềm tự động. Nó hoạt động bằng cách thu thập thông tin phần cứng và phần mềm, chẳng hạn như dữ liệu thiết bị và ứng dụng và gửi dữ liệu này đến Google để phân tích.
Thông tin được thu thập được sử dụng để cải thiện recaptcha và cho mục đích bảo mật chung. Nó sẽ không được sử dụng cho quảng cáo cá nhân bởi Google.
Đúng
Google Recaptcha 1p_jar Cookie này thực hiện thông tin về cách người dùng cuối sử dụng trang web và bất kỳ quảng cáo nào mà người dùng cuối có thể thấy trước khi truy cập trang web nói trên. Đúng
Nền tảng đám mây Windows Azure Sự hấp dẫn Chúng tôi sử dụng cookie này để cân bằng tải để đảm bảo rằng các yêu cầu trang khách truy cập được chuyển đến cùng một máy chủ trong bất kỳ phiên duyệt nào. Đúng
IOVation.INC io_token_ (số động ngẫu nhiên) Cookie này được sử dụng để phát hiện và phòng ngừa gian lận. Đúng

Những cookie này thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng một trang web, ví dụ như trang mà khách truy cập thường xuyên đến. Chúng tôi sử dụng chúng để cải thiện cách thức hoạt động của trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, một số trong số chúng có thể là cookie của bên thứ ba và dữ liệu họ thu thập có thể được đưa vào mục đích của chúng tôi với tư cách là chủ sở hữu trang web. Vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của Bộ xử lý bên thứ ba của chúng tôi.

Các nhà cung cấp Tên Mục đích Liệu cookie có cần thiết cho chúng tôi cung cấp cho bạn một dịch vụ mà bạn đã yêu cầu
Chia sẻ cái này _stid Sharethis Cookie ID. KHÔNG
Chia sẻ cái này _stidv Phiên bản ID cookie Sharethis. KHÔNG
Chia sẻ cái này WordPress_Test_Cookie Sharethis Cookie, Bài kiểm tra nếu chúng tôi có quyền truy cập vào cookie. KHÔNG
Chia sẻ cái này PubConsent Cookie Sharethis đặt để cho biết người dùng đã thực hiện khai báo về việc thu thập dữ liệu GDPR cho định dạng IAB TCF V1. KHÔNG
Chia sẻ cái này st_optout Cookie Sharethis đặt để chỉ ra rằng người dùng đã từ chối thu thập dữ liệu. KHÔNG
Chia sẻ cái này _ga Cookie Google Analytics được Sharethis sử dụng để phân biệt người dùng. KHÔNG
Chia sẻ cái này _gat Cookie Google Analytics được Sharethis sử dụng để phân biệt người dùng. KHÔNG
Chia sẻ cái này _gid Cookie Google Analytics được Sharethis sử dụng để phân biệt người dùng. KHÔNG
Chia sẻ cái này Visopt_s Cookie vwo để xem số lần trình duyệt đã được đóng lại và mở lại. KHÔNG
Chia sẻ cái này _vis_opt_test_cookie Cookie phiên VWO để xem cookie có được bật trên trình duyệt của người dùng hay không. Giúp theo dõi số lượng phiên trình duyệt của khách truy cập. KHÔNG
Chia sẻ cái này _VWO_UUID_V2 VWO Cookie tính toán lưu lượng truy cập độc đáo trên một trang web. KHÔNG
Chia sẻ cái này liên lạc-id-fe2c9dmj Máy liên lạc: Cookie định danh khách truy cập ẩn danh cho khách truy cập trang web. KHÔNG
Chia sẻ cái này liên kết-session-fe2c9dmj Máy liên lạc: Định danh cho mỗi phiên trình duyệt duy nhất. Cookie phiên được làm mới trên mỗi ping đã đăng nhập thành công, kéo dài đến 1 tuần kể từ thời điểm đó. Người dùng có thể truy cập các cuộc hội thoại của họ và có dữ liệu được truyền đạt trên các trang đăng nhập trong 1 tuần, miễn là phiên không cố ý kết thúc với ‘liên lạc (đóng cửa,), thường xảy ra khi đăng xuất bản. KHÔNG
Chia sẻ cái này Pxcelbcnlcy Cookie hệ thống quản lý thẻ Sharethis để theo dõi độ trễ trên báo cáo Beacon. KHÔNG
Chia sẻ cái này PXCELACC3PC Cookie hệ thống quản lý thẻ Sharethis để kiểm tra xem cookie của bên thứ ba có được trình duyệt chấp nhận không. Điều này chỉ được đặt nếu không có cookie đến trong yêu cầu. KHÔNG
Chia sẻ cái này pxcelpage_c010 và/hoặc Cookie hệ thống quản lý thẻ Sharethis để theo dõi trạng thái tải xoay pixel. Sharethis sử dụng một cookie khác cho các nhóm trang khác nhau trong mạng Sharethis. KHÔNG
Chia sẻ cái này pxcelpage_c010_b và/hoặc KHÔNG
Chia sẻ cái này pxcelpage_c010_c và/hoặc KHÔNG
Chia sẻ cái này pxcelpage_c010_d KHÔNG
Chia sẻ cái này USPRivacy Sharethis đọc nếu cookie USPrivacy có mặt trong miền nhà xuất bản. KHÔNG
Chia sẻ cái này fpestid FPESTID là ID cookie Sharethis được đặt trong miền của nhà điều hành trang web. KHÔNG
Google Analytics _gid Được sử dụng để phân biệt giữa người dùng trang web trong Google Analytics. KHÔNG
Google Analytics _ga KHÔNG
Google DV Chúng tôi sử dụng các cookie này cho các mục đích quảng cáo tiếp thị, bao gồm phân tích dữ liệu và nhắm mục tiêu quảng cáo. KHÔNG
Google AdWords Ide Chúng tôi sử dụng cookie này cho các mục đích quảng cáo tiếp thị của Google, bao gồm phân tích dữ liệu và nhắm mục tiêu quảng cáo. KHÔNG
Bing MUIDB Chúng tôi sử dụng cookie này cho mục đích quảng cáo tiếp thị Microsoft Bing, bao gồm phân tích dữ liệu và nhắm mục tiêu quảng cáo. KHÔNG
Bing ÔNG KHÔNG
Bing Muid KHÔNG
Bing _Uetsid Cookie này được Bing sử dụng để thu thập thông tin ẩn danh về cách khách truy cập đang sử dụng trang web của chúng tôi. KHÔNG
Bing _Uetvid Đây là một cookie được sử dụng bởi quảng cáo Microsoft Bing và là một cookie theo dõi. Nó cho phép chúng tôi tham gia với người dùng trước đây đã truy cập trang web của chúng tôi. KHÔNG
Reddit Edgebucket Những cookie này được sử dụng để lưu thông tin về người dùng Reddit đã đăng nhập cho mục đích đề xuất quảng cáo và cập nhật nội dung. Nội dung của cookie được xác nhận trong các điều kiện của các điều khoản sử dụng của Reddit. KHÔNG
Reddit initref KHÔNG
Reddit G_enables_idps Được sử dụng cho Google đăng nhập đơn lẻ trên KHÔNG
Reddit gần đây_srs Cookie này được lưu thông tin về người dùng reddit đăng nhập cho mục đích đề xuất quảng cáo và cập nhật nội dung. KHÔNG
Facebook fr Chúng tôi sử dụng cookie này cho các mục đích quảng cáo tiếp thị trên Facebook, bao gồm phân tích dữ liệu và nhắm mục tiêu quảng cáo. KHÔNG
Facebook _fbp KHÔNG
Cloudflare __cfduid Cookie được sử dụng để xác định các máy khách riêng lẻ đằng sau địa chỉ IP được chia sẻ và áp dụng cài đặt bảo mật trên cơ sở mỗi khách hàng. Ví dụ: nếu khách truy cập ở trong một quán cà phê nơi có một loạt các máy bị nhiễm bệnh, nhưng máy của khách truy cập cụ thể được tin cậy (e.g. Vì họ đã hoàn thành một thử thách trong giai đoạn vượt qua thử thách của bạn), cookie cho phép chúng tôi xác định khách hàng đó và không thách thức họ nữa. Nó không tương ứng với bất kỳ ID người dùng nào trong ứng dụng web của bạn và lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Đúng
Google Tối ưu hóa _GaExp Chúng tôi sử dụng các cookie này cho mục đích kiểm tra A/B và phân tích dữ liệu. KHÔNG
Alexa Analytics __AUC Cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về hành vi của người tiêu dùng, được gửi đến Alexa Analytics. KHÔNG
Google Adsense _GCL_AU Chúng tôi sử dụng các cookie này cho các mục đích quảng cáo tiếp thị, bao gồm phân tích dữ liệu và nhắm mục tiêu quảng cáo. KHÔNG
Microsoft ai_user Những cookie này dành cho phần mềm Insights ứng dụng Microsoft, thu thập thông tin sử dụng và từ xa thống kê cho các ứng dụng được xây dựng trên nền tảng đám mây Azure. Đây là một cookie nhận dạng phiên ẩn danh độc đáo. KHÔNG
Microsoft ai_session KHÔNG

Được xác nhận: Tạo một tài khoản Smurf dễ dàng hơn nhiều trong Overwatch 2

Đầu tiên, tôi cầu xin mọi người, xin vui lòng không hạ thấp điều này để cố gắng đàn áp thông tin này. Điều đó sẽ không ngăn được các smurfs hoặc tin tặc. Chúng ta cần đưa điều này đến sự chú ý của các nhà phát triển để họ thực sự có thể làm điều gì đó về nó.

Vì vậy, tôi đã thực hiện một bài viết về điều này một vài ngày trước khi OW2 ra mắt, và nó đã bị hạ thấp. Đa số những người bình luận không đồng ý với tôi và nói rằng cách được cho là giá rẻ để bỏ qua hệ thống xác minh điện thoại đã được tạo ra và hệ thống FTUE mới sẽ khiến cho việc Smurfs khó khăn trong việc sẵn sàng.

Một trong những người bình luận thậm chí còn nói rằng tôi hoàn toàn hiểu lầm mô tả của Blizzard về FTUE.

Nếu bạn muốn đọc về tất cả, bài viết gốc ở đây:

Trong mọi trường hợp, cuối cùng tôi đã đặt cược với một trong những người bình luận về hệ thống ftue. Tôi cá rằng tôi có thể mở khóa cạnh tranh trên tài khoản OW2 hoàn toàn mới nhanh hơn so với cấp 25 trong OW1. Thời gian chúng tôi đồng ý là 35 giờ, trên một số trang web là những gì được cho là thời gian trung bình để đạt cấp 25 trong OW1.

Chà, sử dụng tài khoản OW2 mới mà tôi đã tạo với $ 1.28 số điện thoại di động, tôi đã hoàn thành thử thách này trong vòng chưa đầy 9 giờ, 55 phút. Có, bao gồm thời gian xếp hàng và tôi thiết lập các điều khiển của tôi trên tài khoản mới, v.v.

Dưới đây là những bước đi lớn nhất của tôi từ thử thách này:

 1. Hệ thống xác minh SMS là KHÔNG Một răn đe đủ tốt cho các tài khoản Smurf. Có rất nhiều cách để vượt qua điều này với giá rẻ. $ 1 là không có gì, xem xét hầu hết những người chơi smurfing này đã trả tiền bán lẻ đầy đủ cho OW1 mỗi khi họ tạo một tài khoản Smurf.
 2. Ftue có nghĩa là có hai phần. Phần một có nghĩa là dạy cho người chơi mới về Overwatch và đó là chế độ trò chơi và phải được hoàn thành để mở khóa Quickplay và các chế độ trò chơi khác. Đoán xem những gì? Nó khá đáng thất vọng. Toàn bộ chỉ là một hướng dẫn phòng đào tạo, và chỉ mất khoảng 2 phút để hoàn thành. Sau đó, bạn có thể bắt đầu xếp hàng để chơi nhanh và bắt đầu chiến thắng nông nghiệp.
 3. Trong mô tả chính thức của FTUE từ Blizzard, họ đề cập rằng bạn cần chơi khoảng 100 trận đấu để mở khóa tất cả các anh hùng và giành chiến thắng 50 trận đấu QuickPlay để mở khóa cạnh tranh. Một số kẻ gièm pha trong bài đăng gốc của tôi tuyên bố rằng bạn phải làm cả hai, mở khóa tất cả các anh hùng, sau đó giành được 50 người khác để mở khóa cạnh tranh. Điều đó không đúng. Tôi đã xoay sở để mở khóa cạnh tranh sau khi thắng 50 trận đấu QuickPlay, trước khi tôi có thể mở khóa tất cả các anh hùng. Tôi đã có khoảng 6 anh hùng còn lại để mở khóa khi tôi giành được 50 chiến thắng.
 4. Tôi có lẽ có thể mở khóa cạnh tranh thậm chí nhanh hơn, tôi đã nhóm lại với một tài khoản Smurf khác. Tôi đã kết thúc với tỷ lệ thắng 79%, điều này thực sự không ấn tượng (tôi muốn thử chơi Mercy cho toàn bộ thử thách, nhưng đã bỏ cuộc sau một vài trận thua sớm). Tôi đã tập hợp với một smurf khác, có thể giành chiến thắng khoảng 95% các trận đấu. Trái với những gì người khác đã tuyên bố, OW không cố gắng buộc tỷ lệ thắng 50% cho người dùng. Đó là một sự hiểu lầm về tuyên bố ban đầu từ các nhà phát triển. Họ nói rằng trò chơi sẽ cố gắng giữ cho các hành lang cân bằng, cho mỗi đội có cơ hội chiến thắng 50%. Rõ ràng là Smurfs phá vỡ hệ thống này, vì MMR của họ sẽ thấp hơn nhiều so với trình độ kỹ năng thực tế của họ. Tôi chắc chắn rằng có những cách mà các nhà sản xuất tài khoản Smurf thường xuyên sẽ tìm thấy để giảm lượng thời gian để truy cập vào một tài khoản mới.
 5. Trái ngược với những gì nhiều người muốn tin, mục đích của FTUE là không làm cho việc tạo tài khoản Smurf khó khăn hơn trong Overwatch 2. Nó được thiết kế để giảm bớt người dùng mới vào trò chơi và ngăn họ tham gia vào các trò chơi comp trước khi chúng sẵn sàng. Mặc dù tôi đã mất một thời gian ngắn để đạt tới 50 chiến thắng, nhưng sẽ mất một người dùng mới thực sự để đến đó. Điều đó tốt vì bạn sẽ không có người chơi trong comp chỉ chơi arcade hoặc so với AI cho đến cấp 25.

Vì vậy, tất cả điều này có nghĩa là gì? Đừng mong đợi Smurfs sẽ biến mất vì hệ thống xác minh FTUE và SMS mới. Các rào cản để tạo tài khoản Smurf trong OW2 ít hơn rất nhiều so với OW1. Bây giờ rẻ hơn nhiều và đạt cấp 25 mất nhiều thời gian hơn so với việc giành được 50 trận thắng QP trên OW2. Mong đợi Smurfs trong một vài tuần một khi mọi người đã leo lên hàng ngũ bình thường của họ trên chính của họ. Đáng buồn thay mà không có biên giới cấp, sẽ khó hơn để phát hiện ra chúng.

Shoutouts to u/musicsoCCer u/hotmilfdad và u/raltsguardian vì những bình luận hữu ích của họ trong bài viết gốc.

Overwatch 2 sẽ giải quyết các smurfs bằng cách làm cho người chơi kết nối số điện thoại di động với tài khoản battlenet của họ

Overwatch Người hâm mộ đã học được rất nhiều chi tiết về Overwatch 2 và bản beta sắp tới hôm nay sau sự kiện tiết lộ (và, hy vọng, từ các cuộc phỏng vấn của tôi với các nhà phát triển). Tuy nhiên, một mẩu thông tin quan trọng đã được công bố rất lặng lẽ, bạn sẽ cần kết nối số điện thoại di động với trận chiến của bạn.Tài khoản ròng để chơi Overwatch 2.

Điều này được đề cập trong trận chiến.Trang cửa hàng Net cho Gói WatchPoint, sẽ cấp cho người chơi truy cập ngay vào bản beta tiếp theo, cùng với hai giao diện, tiền ảo, một trận chiến cao cấp mùa 1 và (nếu họ không có nó) Phiên bản huyền thoại của trò chơi gốc. Gói có giá $ 40.

Yêu cầu số điện thoại rất nhiều có vẻ như là một nỗ lực để giảm thiểu vấn đề của Smurfs. Overwatch 2 sẽ là một trò chơi miễn phí. Về mặt lý thuyết, người chơi có thể đăng ký một loạt các tài khoản smurf miễn phí. Những người chơi cấp cao hơn thường có những người đó để họ có thể tham gia vào các trò chơi nhanh hơn và có lẽ là dunk trên những người chơi ít tay nghề.

Buộc các tài khoản vào số điện thoại làm cho việc đăng ký nhiều tài khoản trở nên dễ dàng. Chắc chắn, nếu mọi người thực sự muốn có một tài khoản Smurf, họ có thể có điện thoại đầu ghi, một sim dự phòng mà họ trao đổi vào thiết bị của họ hoặc tài khoản google thoại. Nhưng điều này làm cho việc tạo một tài khoản thứ cấp trở nên khó khăn hơn một chút.