Mua Robux giá rẻ với giá thấp nhất | Playerauctions, Roblox Robux – Chúng là gì và cách sử dụng chúng? | Gamer bỏ túi

Roblox Robux – Họ làm gì ở Roblox

Hãy lưu ý rằng tất cả các gói giá trị được viết ở trên đều dựa trên giá có thể tìm thấy trên trang web chính thức của Roblox. Tùy thuộc vào loại tiền tệ mà game thủ sử dụng, họ có thể chi tiêu ít nhiều, tùy thuộc vào sức mạnh mà loại tiền của họ nắm giữ.

Mua Robux với giá rẻ – Giảm giá đối với các giao dịch Robux

Trong số nhiều thế giới xây dựng trò chơi tinh vi ngoài kia, Roblox tự hào có hơn 150 triệu người dùng trên toàn thế giới cho trò chơi nhiều người chơi của mình. Với trò chơi cung cấp tất cả các loại đa dạng bao gồm cạnh tranh, sáng tạo và xã hội hóa, thật dễ dàng để biết lý do tại sao một số người chơi đầu tư nhiều thời gian vào Roblox và tại sao họ mua Robux. Lưu ý: Vui lòng kiểm tra chi tiết ưu đãi để biết thông tin về bảo hiểm thuế trong trò chơi.

Dựa trên tổng xếp hạng của 2877 đơn đặt hàng trong năm qua
Thỏa thuận tốt nhất giữa những người bán với số lượng lớn xếp hạng và điểm phản hồi.
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • Gà con
 • Người bán LVL 5
 • Thành viên từ năm 2014

185 ROBLOX
Đánh giá Robux
97.3% ROBLOX
Xếp hạng Robux

 • Người bán LVL 5
 • Tổng số đơn đặt hàng: 282.252
 • Thành viên kể từ: 2014
 • 4.9

Roblox Robux: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Giảm giá khối lượng: Người bán cung cấp giảm giá đặc biệt khi bạn mua thêm.
Thỏa thuận tốt nhất giữa những người bán với số lượng lớn xếp hạng và điểm phản hồi.
Đảm bảo bạn chọn máy chủ chính xác .

Avatar người bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

Avatar người bán

 • Domysbasement
 • Thành viên từ năm 2022

0 ROBLOX
Đánh giá Robux
N/a roblox
Xếp hạng Robux

 • Thành viên Kể từ: 2022
 • Tổng số đơn đặt hàng: 1
 • Thành viên Kể từ: 2022
 • 0.0

Roblox Robux: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Giảm giá khối lượng: Người bán cung cấp giảm giá đặc biệt khi bạn mua thêm.
Đảm bảo bạn chọn máy chủ chính xác .

Avatar người bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

Avatar người bán

 • Robux_store
 • Người bán mới
 • Thành viên từ năm 2023

0 ROBLOX
Đánh giá Robux
N/a roblox
Xếp hạng Robux

 • Người bán mới
 • Tổng số đơn đặt hàng: 0
 • Thành viên kể từ: 2023
 • 0.0

Roblox Robux: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Giảm giá khối lượng: Người bán cung cấp giảm giá đặc biệt khi bạn mua thêm.
Đảm bảo bạn chọn máy chủ chính xác .
Chanconbestrobloxsel

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Chanconbestrobloxsel
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2022

88 ROBLOX
Đánh giá Robux
93.2% ROBLOX
Xếp hạng Robux

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 444
 • Thành viên Kể từ: 2022
 • 4.7

Roblox Robux: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Giảm giá khối lượng: Người bán cung cấp giảm giá đặc biệt khi bạn mua thêm.
Đảm bảo bạn chọn máy chủ chính xác .

Avatar người bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

Avatar người bán

 • Gusion2319
 • Người bán LVL 2
 • Thành viên từ năm 2023

0 ROBLOX
Đánh giá Robux
N/a roblox
Xếp hạng Robux

 • Người bán LVL 2
 • Tổng số đơn đặt hàng: 34
 • Thành viên kể từ: 2023
 • 0.0

Roblox Robux: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Giảm giá khối lượng: Người bán cung cấp giảm giá đặc biệt khi bạn mua thêm.
Đảm bảo bạn chọn máy chủ chính xác .
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Jie05
 • Thành viên từ năm 2022

0 ROBLOX
Đánh giá Robux
N/a roblox
Xếp hạng Robux

 • Thành viên Kể từ: 2022
 • Tổng số đơn đặt hàng: 0
 • Thành viên Kể từ: 2022
 • 0.0

Roblox Robux: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Giảm giá khối lượng: Người bán cung cấp giảm giá đặc biệt khi bạn mua thêm.
Đảm bảo bạn chọn máy chủ chính xác .

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Hidingmc
 • Người bán mới
 • Thành viên từ năm 2023

0 ROBLOX
Đánh giá Robux
N/a roblox
Xếp hạng Robux

 • Người bán mới
 • Tổng số đơn đặt hàng: 0
 • Thành viên kể từ: 2023
 • 0.0

Roblox Robux: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Giảm giá khối lượng: Người bán cung cấp giảm giá đặc biệt khi bạn mua thêm.
Đảm bảo bạn chọn máy chủ chính xác .
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Harleyc20
 • Người bán mới
 • Thành viên từ năm 2023

0 ROBLOX
Đánh giá Robux
N/a roblox
Xếp hạng Robux

 • Người bán mới
 • Tổng số đơn đặt hàng: 0
 • Thành viên kể từ: 2023
 • 0.0

Roblox Robux: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Giảm giá khối lượng: Người bán cung cấp giảm giá đặc biệt khi bạn mua thêm.
Đảm bảo bạn chọn máy chủ chính xác .
Thỏa thuận tốt nhất giữa những người bán với số lượng lớn xếp hạng và điểm phản hồi.

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Xeonaura
 • Thành viên từ năm 2022

86 ROBLOX
Đánh giá Robux
100.0% ROBLOX
Xếp hạng Robux

 • Thành viên Kể từ: 2022
 • Tổng số đơn đặt hàng: 99
 • Thành viên Kể từ: 2022
 • 5.0

Roblox Robux: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Giảm giá khối lượng: Người bán cung cấp giảm giá đặc biệt khi bạn mua thêm.
Thỏa thuận tốt nhất giữa những người bán với số lượng lớn xếp hạng và điểm phản hồi.
Đảm bảo bạn chọn máy chủ chính xác .
Chanconbestrobloxsel

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Chanconbestrobloxsel
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2022

88 ROBLOX
Đánh giá Robux
93.2% ROBLOX
Xếp hạng Robux

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 444
 • Thành viên Kể từ: 2022
 • 4.7

Roblox Robux: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Giảm giá khối lượng: Người bán cung cấp giảm giá đặc biệt khi bạn mua thêm.
Đảm bảo bạn chọn máy chủ chính xác .
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Nolandroid
 • Người bán LVL 1
 • Thành viên từ năm 2023

3 Roblox
Đánh giá Robux
100.0% ROBLOX
Xếp hạng Robux

 • Người bán LVL 1
 • Tổng số đơn đặt hàng: 6
 • Thành viên kể từ: 2023
 • 5.0

Roblox Robux: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Giảm giá khối lượng: Người bán cung cấp giảm giá đặc biệt khi bạn mua thêm.
Đảm bảo bạn chọn máy chủ chính xác .

Avatar người bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

Avatar người bán

 • Gusion2319
 • Người bán LVL 2
 • Thành viên từ năm 2023

0 ROBLOX
Đánh giá Robux
N/a roblox
Xếp hạng Robux

 • Người bán LVL 2
 • Tổng số đơn đặt hàng: 34
 • Thành viên kể từ: 2023
 • 0.0

Roblox Robux: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Giảm giá khối lượng: Người bán cung cấp giảm giá đặc biệt khi bạn mua thêm.
Đảm bảo bạn chọn máy chủ chính xác .

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Elzamlkawy
 • Người bán LVL 2
 • Thành viên từ năm 2019

105 ROBLOX
Đánh giá Robux
97.1% ROBLOX
Xếp hạng Robux

 • Người bán LVL 2
 • Tổng số đơn đặt hàng: 362
 • Thành viên kể từ: 2019
 • 4.9

Roblox Robux: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Giảm giá khối lượng: Người bán cung cấp giảm giá đặc biệt khi bạn mua thêm.
Đảm bảo bạn chọn máy chủ chính xác .
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • Gà con
 • Người bán LVL 5
 • Thành viên từ năm 2014

185 ROBLOX
Đánh giá Robux
97.3% ROBLOX
Xếp hạng Robux

 • Người bán LVL 5
 • Tổng số đơn đặt hàng: 282.252
 • Thành viên kể từ: 2014
 • 4.9

Roblox Robux: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Giảm giá khối lượng: Người bán cung cấp giảm giá đặc biệt khi bạn mua thêm.
Đảm bảo bạn chọn máy chủ chính xác .

Avatar người bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

Avatar người bán

 • Domysbasement
 • Thành viên từ năm 2022

0 ROBLOX
Đánh giá Robux
N/a roblox
Xếp hạng Robux

 • Thành viên Kể từ: 2022
 • Tổng số đơn đặt hàng: 1
 • Thành viên Kể từ: 2022
 • 0.0

Roblox Robux: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Giảm giá khối lượng: Người bán cung cấp giảm giá đặc biệt khi bạn mua thêm.
Đảm bảo bạn chọn máy chủ chính xác .
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Daebonggang
 • Người bán mới
 • Thành viên từ năm 2023

0 ROBLOX
Đánh giá Robux
N/a roblox
Xếp hạng Robux

 • Người bán mới
 • Tổng số đơn đặt hàng: 0
 • Thành viên kể từ: 2023
 • 0.0

Roblox Robux: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Giảm giá khối lượng: Người bán cung cấp giảm giá đặc biệt khi bạn mua thêm.
Đảm bảo bạn chọn máy chủ chính xác .

Avatar người bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

Avatar người bán

 • Thatzhype
 • Người bán mới
 • Thành viên từ năm 2023

0 ROBLOX
Đánh giá Robux
N/a roblox
Xếp hạng Robux

 • Người bán mới
 • Tổng số đơn đặt hàng: 1
 • Thành viên kể từ: 2023
 • 0.0

Roblox Robux: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Giảm giá khối lượng: Người bán cung cấp giảm giá đặc biệt khi bạn mua thêm.
Đảm bảo bạn chọn máy chủ chính xác .
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Slliing
 • Thành viên từ năm 2022

0 ROBLOX
Đánh giá Robux
N/a roblox
Xếp hạng Robux

 • Thành viên Kể từ: 2022
 • Tổng số đơn đặt hàng: 1
 • Thành viên Kể từ: 2022
 • 0.0

Roblox Robux: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Giảm giá khối lượng: Người bán cung cấp giảm giá đặc biệt khi bạn mua thêm.
Đảm bảo bạn chọn máy chủ chính xác .
Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Mikann12
 • Người bán mới
 • Thành viên từ năm 2023

0 ROBLOX
Đánh giá Robux
N/a roblox
Xếp hạng Robux

 • Người bán mới
 • Tổng số đơn đặt hàng: 0
 • Thành viên kể từ: 2023
 • 0.0

Roblox Robux: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Giảm giá khối lượng: Người bán cung cấp giảm giá đặc biệt khi bạn mua thêm.
Đảm bảo bạn chọn máy chủ chính xác .

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Flexcd
 • Thành viên từ năm 2020

5 Roblox
Đánh giá Robux
100.0% ROBLOX
Xếp hạng Robux

 • Thành viên Kể từ: 2020
 • Tổng số đơn đặt hàng: 1,582
 • Thành viên Kể từ: 2020
 • 5.0

Roblox Robux: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Giảm giá khối lượng: Người bán cung cấp giảm giá đặc biệt khi bạn mua thêm.
Đảm bảo bạn chọn máy chủ chính xác .

Roblox Robux

Mua robux giá rẻ ở đâu

Có lẽ cách dễ nhất để có được Robux là thông qua trang web chính thức của Roblox, nhưng nhược điểm là giá của họ sẽ luôn giữ nguyên. Đối với những người đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế, có những thị trường của bên thứ ba chuyên xử lý các tài sản trong trò chơi như robux giá rẻ để bán. Với rất nhiều trang web mua Robux đang nổi lên trong những ngày này, có thể khó xác định chính xác thì chính xác là cách an toàn và rẻ nhất để có được tiền tệ. Không có câu trả lời dứt khoát cho điều đó, nhưng may mắn thay, vì có rất nhiều cá trên biển ngày nay, không nghi ngờ gì nữa, nó dễ dàng tìm thấy thị trường hoàn hảo để có được một số Robux.

Cách Robux hoạt động

Để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của Robux, hãy nghĩ về Robux như một loại tiền tệ mới. Bất cứ khi nào một người đến thăm một quốc gia khác, họ phải chuyển tiền của họ sang nội tệ của đất nước mà họ sẽ đến thăm. Khái niệm sử dụng Robux là những người chơi rất giống nhau sẽ hoán đổi đô la của họ (hoặc bất cứ thứ gì là đồng địa phương ở nước họ) cho Robux. Nói một cách đơn giản, Robux là một loại tiền kỹ thuật số có thể được sử dụng trong thế giới Roblox. Điều này là mặc dù, Robux không nhất thiết phải có giá trị tiền mặt thực sự. Nó không thể chuyển Robux vào tiền thực tế, chính khái niệm này là lố bịch.

Những gì người chơi có thể mua với Robux

Robux thường được sử dụng để mua các mặt hàng độc quyền trong thời gian giới hạn xoay quanh cửa hàng trong trò chơi. Một ví dụ điển hình sẽ là đôi cánh thiên thần lấp lánh mà một nhân vật người chơi có thể mặc. Bên cạnh các mặt hàng mỹ phẩm thông thường, người chơi cũng có thể mua các trò chơi vượt qua với Robux cấp tiền thưởng trong trò chơi. Những phần thưởng trong trò chơi này bao gồm một túi duffel lớn hơn ở chế độ bẻ khóa, loại trò chơi kiểu GTA. Người chơi cũng có thể có thêm lưu trữ để đưa đồ của họ vào.

Mặc dù Roblox miễn phí về mặt kỹ thuật, nhưng có một phiên bản cao cấp của nó cho phép người chơi có quyền truy cập vào tất cả các chế độ trò chơi. Thật không may, điều này có nghĩa là một số chế độ trò chơi không được truy cập miễn phí cho người chơi F2P và yêu cầu họ chi tiêu Robux chỉ để có thể chơi trò chơi. Một ví dụ điển hình sẽ là sự chào đón đến chế độ trò chơi Bloxburg, nơi người chơi có thể xây dựng và thiết kế nhà của họ và thậm chí sở hữu phương tiện mát mẻ. Có quyền truy cập để chào mừng bạn đến Bloxburg một mình có giá 25 đô la R (R $ là biểu tượng chính thức cho Robux) cho người chơi miễn phí để chơi.

Hầu hết người chơi trong ROBLOX đều sử dụng phiên bản trò chơi miễn phí của trò chơi, là cấp mặc định cho tất cả người dùng Roblox. Trở thành một phần của phiên bản miễn phí của Roblox có nghĩa là họ đã giành được bất kỳ khoản trợ cấp Robux hàng ngày nào, có thể sử dụng một số tính năng nâng cao hơn trong trò chơi và chỉ có thể tham gia năm nhóm. Nhưng nó không có vẻ tệ đến thế, với sự trung thực. Hầu hết các chế độ trò chơi trong ROBLOX có thể được chơi, và trong khi các tùy chọn cao cấp ẩn đằng sau một tường thuật, chúng cũng không nhất thiết phải đắt. Bằng cách có một số Robux trong tay mọi lúc, người chơi không cần phải lo lắng về việc không thể có được trải nghiệm Roblox đầy đủ. Nó vẫn còn rất nhiều khả năng chìm trong hàng ngàn giờ chơi trò chơi mà không cần chi tiêu.

1 triệu Robux là bao nhiêu tiền vào năm 2023?

Kể từ tháng 2 năm 2023, giá thị trường 1 triệu Robux trên thị trường của chúng tôi dao động từ $ 2,700 – $ 5,546 (USD). Tuy nhiên, giá không dao động thêm giờ. Để tìm giá ưu đãi mới nhất, vui lòng truy cập trang này.

Tính đến nội tệ

Lượng Robux mà một người có thể nhận được nhiều phụ thuộc vào giá trị của đồng tiền địa phương của họ. Nó khuyến nghị người chơi kiểm tra đồng tiền địa phương của họ có giá trị Robux. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng máy tính Robux. Có rất nhiều người trong số họ trên internet, nhưng những người phổ biến có xu hướng sử dụng đồng đô la Mỹ.

Ví dụ: các gói giá trị có sẵn cho người dùng khi họ sử dụng đô la Mỹ là:

 • $ 0.99 = 80 Robux
 • $ 4.99 = 400 Robux
 • $ 9.99 = 800 Robux
 • $ 49.99 = 4.500 Robux
 • $ 99.99 = 10.000 Robux

Hãy lưu ý rằng tất cả các gói giá trị được viết ở trên đều dựa trên giá có thể tìm thấy trên trang web chính thức của Roblox. Tùy thuộc vào loại tiền tệ mà game thủ sử dụng, họ có thể chi tiêu ít nhiều, tùy thuộc vào sức mạnh mà loại tiền của họ nắm giữ.

Roblox Robux – Họ làm gì ở Roblox?

Roblox Robux - Họ làm gì ở Roblox?

Cách nhận và sử dụng Roblox Robux

Nó giống như Minecraft theo cách mà chính thị trường có đầy đủ các trò chơi do người dùng tạo ra, hoạt động trong Minecraft và có thể được mua bằng Minecoins. Nhưng nếu bạn không khám phá phần đó của trò chơi, có lẽ bạn đã bị mất.

Hầu hết các trò chơi này đều miễn phí và nhiều trò chơi đã mua trong ứng dụng, thông qua trò chơi riêng của trò chơi, đó là những gì chúng ta sẽ nói về ngày hôm nay.

Roblox Robux là gì?

Như đã đề cập trước đây, Robux là một loại tiền tệ cao cấp trong thế giới của Roblox mà bạn có thể sử dụng để mua các trò chơi mới, máy chủ riêng và một số tính năng khác.

Làm thế nào để bạn có được Robux?

Nhận Robux có thể xảy ra theo hai cách: bạn có thể kiếm được tiền hoặc mua nó. Cách dễ nhất để có được Robux là mua nó. Có thẻ quà tặng trong hầu hết các siêu thị lớn cung cấp cho bạn mã ROBLOX để đổi trực tuyến. Bạn cũng có thể mua chúng trên trang Mua Robux trên ROBLOX. Có một vài trò chơi Roblox cung cấp Robux miễn phí.

Trang này sẽ hiển thị giá cho từng bộ khác nhau. Nếu bạn muốn mua Robux với giá rẻ hơn hoặc thấy mình thường xuyên cần nó, bạn có thể trở thành thành viên của ROBLOX Premium. Ở đó

Bạn có thể kiếm được Robux miễn phí không?

Bạn cũng có thể kiếm được Robux miễn phí, nhưng điều này khó khăn hơn nhiều. Có một vài lựa chọn – bạn có thể tạo một trò chơi hoặc bán các mặt hàng quần áo trong một nhóm. Tạo toàn bộ trò chơi ở Roblox sẽ mất rất nhiều nỗ lực – bạn sẽ cần phải thực hiện mua hàng trong trò chơi, mà người chơi có thể chọn mua bằng Robux và sau đó bạn sẽ kiếm được một tỷ lệ phần trăm. Bạn cũng có thể biến trò chơi của mình thành một trò chơi trả tiền, tính phí mọi người chơi nó.

Nó dễ dàng hơn để tạo quần áo trong Roblox và kiếm được Robux theo cách này, vì nền tảng đã có các mẫu cho áo phông và quần. Sau đó, bạn có thể thiết kế của riêng bạn và thêm chúng vào nhóm Roblox của bạn, thiết lập chúng với giá Robux. Nếu các thiết kế của bạn có được lực kéo trong cửa hàng Avatar, bạn có thể thấy mình kiếm được lợi nhuận khi mọi người mua thêm thiết kế của bạn.

Thành viên Premium ROBLOX là gì?

ROBLOX Premium là một thuê bao cho Roblox mỗi tháng. Có một vài tầng khác nhau, với giá rẻ nhất là £ 4.59 một tháng và đắt nhất là £ 18/49 mỗi tháng. Mỗi tháng, bạn sẽ nhận được một số ít Robux tùy thuộc vào đăng ký của bạn, cũng như truy cập vào các mặt hàng chỉ cao cấp và giảm giá trong cửa hàng Avatar.

Khi nói đến việc mua tiền tệ, trong trường hợp bạn cần nạp tiền, bạn sẽ được giảm giá 10% khi mua hàng trực tuyến. Bạn cũng có thể giao dịch các mặt hàng với các thành viên khác, một khả năng thường có sẵn cho những người không cao cấp.

Bản thân các trò chơi cũng được khuyến khích cung cấp các mức chỉ cao cấp và giảm giá trong các trò chơi của họ, điều mà bạn sẽ có thể truy cập như một thành viên cao cấp.

Tư cách thành viên cao cấp được lập hóa đơn hàng tháng, làm mới ngăn xếp Robux của bạn và cho phép bạn tiếp tục gặt hái những lợi ích.

Cách đổi thẻ quà tặng hoặc mã khuyến mãi trong Roblox?

Nếu bạn mua Robux trên chính Roblox, nó sẽ tự động được thêm vào tài khoản của bạn. Nếu bạn có thẻ quà tặng hoặc mã khuyến mãi, bạn có thể đổi nó thông qua khu vực chuộc lại trên trang web của họ.

Thông thường, việc mua thẻ quà tặng trên Roblox cũng sẽ đi kèm với các mặt hàng thời gian giới hạn, vì vậy nếu bạn không có giảm giá cao hoặc muốn đưa Robux cho bạn bè, bạn nên xem xét việc mua mã thẻ quà tặng trực tuyến tại liên kết trên.

Sử dụng ROBLOX Robux ở đâu - Cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể mua gì với Roblox Robux?

Có rất nhiều bạn có thể mua với Robux. Bạn có thể mua các trò chơi trong ROBLOX để chơi, mua máy chủ cao cấp cho bạn và bạn bè của bạn để chơi, trong các trò chơi cụ thể và mua tiền thưởng trong trò chơi và các mặt hàng để giúp bạn chơi. Mỗi trò chơi có các giao dịch mua trong trò chơi riêng, do nhà phát triển đặt ra, người được quyết định chi phí này và những gì họ làm.

Một số trò chơi cung cấp tốc độ tăng tốc trong khi những trò chơi khác cung cấp giao diện đối tượng cao cấp hoặc truy cập vào nhiều cách để chơi. Khả năng thực sự là vô tận. Nếu bạn đang mua một cái gì đó trong trò chơi cho Robux, sẽ có một cửa sổ bật lên xác nhận rằng bạn đang sử dụng Robux của mình và nó sẽ cho bạn biết bạn còn lại bao nhiêu ở cuối.

Bạn có thể chi tiêu Robux trên Avatars!

Nếu bạn quan tâm đến việc làm cho avatar của bạn trông mát mẻ hơn, có hàng tấn và quần áo cao cấp và phụ kiện mà bạn có thể mua với Robux của mình, từ áo hoodie đến xoáy ở xung quanh nhân vật của bạn, đến vai vật nuôi vai của bạn. Tùy chỉnh không dừng lại ở Avatar của bạn trông như thế nào, bạn cũng có thể mua Emotes, cho phép Avatar của bạn nhảy hoặc thực hiện các chuyển động với một trò chơi, sử dụng tiền tệ của bạn.

Có thể, bạn đang tìm cách quảng bá nhóm hoặc trò chơi của mình trong chính Roblox. Bạn có thể sử dụng Robux của mình để đặt quảng cáo biểu ngữ trên trang web, quảng cáo một trong những nơi này. Nó cũng được sử dụng trong phát triển để thêm nhiều huy hiệu vào trò chơi của bạn và thêm video vào trang trò chơi. Số lượng Robux của trò chơi hoặc nhóm của bạn có thể được quản lý trong nhóm Roblox của bạn.

Sao Mộc là một nhà báo trò chơi độc lập sung mãn tập trung vào các viên đá quý độc lập nhỏ hơn. Cô ấy bao gồm hàng ngàn trò chơi ùn tắc và các trò chơi độc lập trên kênh YouTube của mình, để mọi trò chơi có một khoảnh khắc trong ánh đèn sân khấu. Cô ấy điều hành Indiegamejams.com, một lịch của tất cả các trò chơi ùn tắc đang diễn ra trên thế giới, và đánh giá nhiều ùn tắc và sự kiện. Bạn có thể tìm thấy cô ấy trên Twitter dưới dạng @jupiter_hadley