GTA San Andreas Cheat cho tất cả các bảng điều khiển Xbox (bao gồm Xbox Series X) – GTA Boom, GTA San Andreas Cheat cho PC, PS4, PS5, Xbox One và Xbox Series X

GTA San Andreas Cheat cho PC, PS4, PS5, Xbox One và Xbox Series X

Contents

Trung bình: 4.6/5. Đếm: 1716

Mã gian lận San Andreas

Tất cả các mã gian lận Xbox cho GTA San Andreas (cho Xbox Series X | S, Xbox One, Xbox 360 và Xbox gốc) có thể được tìm thấy bên dưới. PlayStation San Andreas Cheats ở ngay tại đây.

Nội dung

Tổng quan về GTA San Andreas Cheat

Nếu bạn đang tìm kiếm mã gian lận cho GTA San Andreas trên tất cả các bảng điều khiển Xbox, bao gồm cả Xbox Series X | s, thì bạn đang ở đúng nơi.

Chúng tôi đã tự mình kiểm tra mọi mã trong danh sách này. Tất cả các trò gian lận San Andreas yêu thích của bạn có thể được tìm thấy dưới đây, từ Ammo vô hạn và tất cả các vũ khí, xe bay và chế độ Chaos, để sinh ra chiếc xe tăng tê giác hoặc Jetpack.

Hãy chắc chắn rằng bạn chọn đúng mã cho gian lận bạn muốn sử dụng, tùy thuộc vào việc bạn có phiên bản gốc hay phiên bản dứt khoát (bộ ba) của GTA San Andreas, vì các kết hợp nút hơi khác nhau.

Nếu bạn gặp rắc rối, hãy xem video hướng dẫn ngay bên dưới.

GTA San Andreas Cheat Demo Video

Làm cách nào để sử dụng GTA San Andreas Cheat

Lưu trò chơi

Chọn mã

Nhập mã

Gta san andreas gian lận cho xbox

Gian lận hoạt động

Nhấp vào một ngôi sao để đánh giá các mánh khóe này:

Trung bình: 4.6/5. Đếm: 1716

Là người đầu tiên đánh giá trò chơi sau khi sử dụng các mã gian lận này.

Vì lý do kỹ thuật, Rockstar Games đã xóa một số mã gian lận nhất định khỏi phiên bản Remastered của GTA: San Andreas được bao gồm trong GTA: The Trilogy – Phiên bản dứt khoát. Những mã gian lận này, sẽ không hoạt động trong phiên bản được làm lại, đã được ghi nhận bên dưới. Ngoài ra, hãy nhớ chọn mã gian lận tương ứng với phiên bản trò chơi của bạn.

GTA San Andreas Xbox Cheat

Người chơi gian lận

 • 250.000 đô la, sức khỏe đầy đủ và áo giáp đầy đủ
  • Bản gốc: RT, RB, LT, A, trái, xuống, phải, lên, trái, xuống, phải, lên
  • Dứt khoát/bộ ba: RB, RT, LB, A, trái, xuống, phải, lên, trái, xuống, phải, lên
  • Bản gốc: y, lên, phải, xuống, lb, lt, x
  • Dứt khoát/bộ ba: y, lên, phải, xuống, lt, lb, x
  • Bản gốc: Y, Up, Right, Down, X, RB, RT
  • Dứt khoát/bộ ba: y, lên, phải, xuống, x, rt, rb
  • Bản gốc: B, B, LT, X, LT, X, X, X, LT, Y, B, Y
  • Dứt khoát/bộ ba: b, b, lb, x, lb, x, x, x, lb, y, b, y
  • Bản gốc: RT, RB, LT, RB, trái, xuống, phải, lên, trái, xuống, phải, lên
  • Dứt khoát/bộ ba: RB, RT, LB, RT, trái, xuống, phải, lên, trái, xuống, phải, lên
  • Bản gốc: RT, RB, LT, RB, trái, xuống, phải, lên, trái, xuống, xuống, trái
  • Dứt khoát/bộ ba: rb, rt, lb, rt, trái, xuống, phải, lên, trái
  • Bản gốc: RT, RB, LT, RB, trái, xuống, phải, lên, trái, xuống, xuống, xuống
  • Dứt khoát/bộ ba: RB, RT, LB, RT, trái, xuống, phải, lên, trái, xuống, xuống, xuống,
  • Bản gốc: Xuống, x, a, trái, rt, rb, trái, xuống, xuống, lt, lt, lt
  • Dứt khoát/bộ ba: xuống, x, a, trái, rb, rt, trái, xuống, xuống, lb, lb, lb
  • Bản gốc: LT, RT, X, RT, Left, RB, RT, Left, X, Down, LT, LT
  • Dứt khoát/bộ ba: lb, rb, x, rb, trái, rt, rb, trái, x, xuống, lb
  • Bản gốc: xuống, trái, lt, xuống, xuống, rb, xuống, lb, xuống
  • Dứt khoát/bộ ba: xuống, trái, lb, xuống, xuống, rt, xuống, lt, xuống
  • Bản gốc: LT, LB, RT, RB, UP, Down, Left, Right, LT, LB, RT, RB, UP, Down, Left, phải
  • Definitive/Trilogy: LB, LT, RB, RT, UP, Down, Left, Right, LB, LT, RB, RT, UP, Down, Left, Right
  • Bản gốc: RT, RT, B, RB, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống
  • Dứt khoát/bộ ba
  • Bản gốc: RT, RT, B, RB, trái, phải, trái, phải, trái, phải
  • Dứt khoát/bộ ba: RB, RB, B, RT, trái, phải, trái, phải, trái, phải
  • Bản gốc: LT, RT, Y, Down, RB, A, LT, UP, LB, LB, LT, LT
  • Dứt khoát/bộ ba: LB, RB, Y, Down, RT, A, LB, UP, LT, LT, LB, LB
  • Bản gốc: B, Y, Y, UP, B, RT, LB, UP, Y, LT, LT, LT
  • Dứt khoát/bộ ba: B, Y, Y, UP, B, RB, LT, UP, Y, LB, LB, LB
  • Bản gốc: x, lb, a, rt, lb, lb, trái, rt, phải, lt, lt, lt
  • Dứt khoát/bộ ba
  • Bản gốc: Trái, phải, LT, LB, RT, RB, RB, UP, Down, Right, LT
  • Definitive/Trilogy: trái, phải, LB, LT, RB, RT, RT, UP, Down, Right, LB
  • Bản gốc: Phải, lb, xuống, rt, trái, trái, rt, lt, lb, lt
  • Dứt khoát/bộ ba: phải, lt, xuống, rb, trái, trái
  • Bản gốc: Up, Up, Y, Y, Up, Up, Left, Right, X, RB, RB
  • Dứt khoát/bộ ba: up, up, y, y, up, up, trái, phải, x, rt, rt
  • Bản gốc: Up, trái, A, Y, RT, B, B, B, LB
  • Dứt khoát/bộ ba: lên, trái, a, y, rb, b, b, b, lt

  Hiệu ứng xe lừa

  • Giao thông / tài xế tích cực
   • Bản gốc: RB, B, RT, LB, Left, RT, LT, RB, LB
   • Dứt khoát/bộ ba: rt, b, rb, lt, trái, rb, lb, rt, lt
   • Bản gốc: Trái, Y, RT, LT, UP, X, Y, Down, B, LB, LT, LT
   • Dứt khoát/bộ ba: trái, y, rb, lb, up, x, y, down, b, lt, lb, lb
   • Bản gốc: Up, a, y, a, y, a, x, rb, phải
   • Definitive/Trilogy: Up, A, Y, A, Y, A, X, RT, phải
   • Bản gốc: Y, X, B, B, X, B, B, LT, LB, LB, RT, RB
   • Definitive/Trilogy: Y, X, B, B, X, B, B, LB, LT, LT, RB, RT
   • Bản gốc: Phải, RB, B, RT, LB, X, RT, RB
   • Dứt khoát/bộ ba: RIGHT, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
   • Bản gốc: RB, LB, RT, LT, LB, RB, X, Y, B, Y, LB, LT
   • Definitive/Trilogy: RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
   • Bản gốc: RB, B, UP, LT, RIGHT, RT, RIGHT, UP, X, Y
   • Dứt khoát/bộ ba
   • Bản gốc: x, xuống, lt, up, lb, b, up, a, trái
   • Dứt khoát/bộ ba: lên, xuống, lb, rb, lb, phải, trái, lb, trái
   • Bản gốc: y, rt, rt, trái, rt, lt, rb, lt
   • Dứt khoát/bộ ba: y, rb, rb, trái, rb, lb, rt, lb
   • Bản gốc: Phải, RT, UP, LB, LB, Left, RT, LT, RT, RT
   • Dứt khoát/bộ ba
   • Bản gốc: LT, LB, LB, UP, Down, Down, Up, RT, RB, RB
   • Dứt khoát/bộ ba: LB, LT, LT, UP, Down, Down, Up, RB, RT, RT

   Xe sinh sản gian lận

   • Banger máu sinh sản
    • Bản gốc: Xuống, RT, B, LB, LB, A, RT, LT, trái, trái
    • Dứt khoát/bộ ba: xuống, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, trái, trái
    • Bản gốc: B, LT, UP, RT, LB, A, RT, LT, B, A
    • Dứt khoát/bộ ba: b, lb, up, rb, lt, a, rb, lb, b, a
    • Bản gốc: RB, LT, LT, phải, phải, lên, lên, a, lt, trái
    • Dứt khoát/bộ ba
    • Bản gốc: RT, B, RB, Right, LT, LB, A, A, X, RT
    • Definive/Trilogy: RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB
    • Bản gốc: RB, LT, B, Right, LT, RT, Right, Up, B, RB
    • Dứt khoát/bộ ba
    • Bản gốc: B, A, LT, B, B, LT, B, RT, RB, LB, LT, LT
    • Dứt khoát/bộ ba: B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
    • Bản gốc: Y, Y, X, B, A, LT, LT, Down, Up
    • Dứt khoát/bộ ba: y, y, x, b, a, lb, lb, xuống, up
    • Bản gốc: Phải, lên, RT, RT, RT, Down, Y, Y, A, B, LT, LT
    • Dứt khoát/bộ ba
    • Bản gốc: trái, trái, xuống, xuống, lên, lên, x, b, y, rt, rb
    • Dứt khoát/bộ ba: trái, trái, xuống, xuống, lên, lên, x, b, y, rb, rt
    • Bản gốc: Up, Right, Right, LT, Right, Up, X, LB
    • Dứt khoát/bộ ba
    • Bản gốc: B, B, LT, B, B, B, LT, LB, RT, Y, B, Y
    • Dứt khoát/bộ ba: b, b, lb, b, b, b, lb, lt, rb, y, b, y
    • Bản gốc: Xuống, RB, Down, RT, LB, Left, RT, LT, trái, phải
    • Dứt khoát/bộ ba: xuống, rt, xuống, rb, lt, trái, rb, lb, trái, phải
    • Bản gốc: RB, UP, LB, trái, trái, RT, LT, B, phải
    • Dứt khoát/bộ ba: rt, up, lt, trái, trái, rb, lb, b, phải
    • Bản gốc: B, UP, LT, LB, Down, RT, LT, LT, trái, trái, A, Y
    • Dứt khoát/bộ ba
    • Bản gốc: rt, up, trái, phải, rb, up, right, x, phải, lb, lt, lt
    • Dứt khoát/bộ ba: rb, up, trái, phải
    • Bản gốc: B, RT, B, RT, trái, trái, RT, LT, B, phải
    • Definitive/Trilogy: B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, phải
    • Bản gốc: Y, Y, X, B, A, LT, LB, Xuống, Xuống
    • Dứt khoát/bộ ba: y, y, x, b, a, lb, lt, xuống, xuống

    Gian lận cho người đi bộ

    • Tất cả các phương tiện giao thông đều màu đen
     • Bản gốc: B, LB, UP, RT, trái, A, RT, LT, trái, B
     • Dứt khoát/bộ ba: b, lt, up, rb, trái, a, rb, lb, trái, b
     • Bản gốc: LB, RIGHT, LT, UP, A, LT, LB, RB, RT, LT, LT, LT
     • Dứt khoát/bộ ba
     • Bản gốc: B, LT, Down, LB, Left, A, RT, LT, phải, B
     • Dứt khoát/bộ ba: b, lb, xuống, lt, trái, a, rb, lb
     • Bản gốc: UP, LT, RT, UP, RIGHT, UP, A, LB, A, LT
     • Dứt khoát/bộ ba
     • Bản gốc: Up, Up, Down, Down, X, B, LT, RT, Y, Down
     • Definive/Trilogy: Up, Up, Down, Down, X, B, LB, RB, Y, Down
     • Bản gốc: Y, Y, LT, X, X, B, X, Down, B
     • Dứt khoát/bộ ba: y, y, lb, x, x, b, x, xuống, b
     • Bản gốc: LT, B, Y, LT, LT, X, LB, UP, Down, trái
     • Dứt khoát/bộ ba: lb, b, y, lb, lb, x, lt, up, one
     • Bản gốc: A, Down, Up, RB, Down, Y, Lt, Y, trái
     • Dứt khoát/bộ ba: a, xuống, up, rt, xuống, y, lb, y, trái
     • Bản gốc: RB, RT, A, Y, A, Y, UP, Down
     • Dứt khoát/bộ ba: RT, RB, A, Y, A, Y, UP, Down
     • Bản gốc: xuống, trái, lên, trái, a, rb, rt, lb, lt
     • Dứt khoát/bộ ba: xuống, trái, lên, trái, a, rt, rb, lt, lb
     • Bản gốc: Xuống, Up, Up, Up, A, RB, RT, LB, LB
     • Dứt khoát/bộ ba: xuống, up, up, up, a, rt, rb, lt, lt
     • Bản gốc: A, LT, UP, X, Down, A, LB, Y, Down, RT, LT, LT
     • Dứt khoát/bộ ba
     • Bản gốc: LB, phải, LT, Y, phải, phải, RT, LT, phải, LT, LT, LT
     • Dứt khoát/bộ ba

     Gang gian lận

     • Thành viên băng đảng nhanh hơn sinh sản: Trái, phải, phải, phải, trái, a, xuống, lên, x, phải
      Tất cả người đi bộ được thay thế bằng các thành viên băng đảng. Không hoạt động trong phiên bản dứt khoát.
     • Chỉ các băng đảng trên đường phố
      • Bản gốc: LB, UP, RT, RT, trái, RT, RT, RB, phải, xuống
      • Definitive/Trilogy: LT, UP, RB, RB, Left, RB, RB, RT, RIGHT, DOWN DOWN
      • Bản gốc: Xuống, X, UP, RB, RB, UP, RIGHT, QUYỀN, UP
      • Dứt khoát/bộ ba

      Cheats hiệu ứng thế giới

      • Luôn luôn 21:00 với bầu trời màu cam
       • Bản gốc: trái, trái, lb, rt, phải, x, x, lt, lb, a
       • Dứt khoát/bộ ba: trái, trái, lt, rb, phải, x, x, lb, lt, a
       • Bản gốc: lb, xuống, xuống, trái, x, trái, rb, x, a, rt, lt, lt
       • Dứt khoát/bộ ba: lt, xuống, xuống, trái, x, trái, rt, x, a, rb, lb, lb
       • Bản gốc: RB, A, LT, LT, LB, LB, LB, A
       • Dứt khoát/bộ ba: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A
       • Bản gốc: Up, Down, LT, LT, LB, LB, LT, LB, RT, RB
       • Definive/Trilogy: Up, Down, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RT
       • Bản gốc: RB, A, LT, LT, LB, LB, LB, B
       • Dứt khoát/bộ ba: rt, a, lb, lb, lt, lt, lt, b
       • Bản gốc: RB, A, LT, LT, LB, LB, LB, Y
       • Dứt khoát/bộ ba: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y
       • Bản gốc: RB, A, LT, LT, LB, LB, LB, Down
       • Definive/Trilogy: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Down

       Làm thế nào để vô hiệu hóa San Andreas Cheat

       Để hủy kích hoạt một gian lận mà bạn đã nhập vào GTA San Andreas, chỉ cần nhấn kết hợp nút cho gian lận đó một lần nữa. Cheat, và hiệu ứng của nó, sau đó sẽ bị tắt.

       Các câu hỏi thường gặp

       Có phải bất kỳ mánh gian lận mới nào được thêm vào phiên bản Remastered của GTA San Andreas?

       Có, Rockstar Games đã thêm một chế độ Chế độ đầu lớn, dựa trên mã Konami khét tiếng. Đối với xbox, đó là: lên, lên, xuống, xuống, trái bên phải, bên trái, b, a. Cheat này chỉ hoạt động trong Phiên bản dứt khoát của gta san andreas.

       Các mã gian lận dừng thành tích đã kiếm được?

       Có, đó là lý do tại sao bạn nên luôn luôn lưu trò chơi của mình trước khi sử dụng Cheat. Sau đó, bạn có thể quay lại với nó sau khi bạn chơi xong với Cheat và tiếp tục chế độ câu chuyện.

       Những gian lận nào đã bị xóa khỏi Phiên bản dứt khoát của GTA: San Andreas?

       13 mã gian lận đã bị xóa tổng cộng. Đó là: adrenaline, CJ không bao giờ trở nên đói, sức khỏe / khả năng bất khả xâm phạm, xe bay, xe hơi trôi đi khi bị đâm, ô tô vô hình, súng mục tiêu, chủ đề kinky, chủ đề nông thôn, chủ đề yakuza, tuyển dụng bất cứ ai 2, thành viên băng đảng nhanh sinh sản và ánh nắng Thời tiết.

       Cheat tốt nhất ở San Andreas là gì?

       Cheat ngay lập tức cung cấp cho bạn tiền mặt 250 nghìn đô la, toàn bộ sức khỏe và áo giáp đầy đủ (RT, RB, LT, A, trái, xuống, phải, lên, trái, xuống, phải, lên).

       Có bao nhiêu mã gian lận trong GTA San Andreas?

       Có 88 mã gian lận khác nhau trong GTA San Andreas.

       Làm thế nào để bạn nhận được tiền không giới hạn ở GTA San Andreas?

       Để nhận được tiền vô hạn trong GTA San Andreas, bạn cần liên tục sử dụng gian lận tiền mặt $ 250K, đó là RT, RB, LT, A, trái, xuống, phải, lên, trái, xuống, phải, lên. Như một phần thưởng, bạn cũng sẽ nhận được đầy đủ áo giáp và sức khỏe mỗi khi bạn sử dụng nó.

       Làm cách nào để nhập mã gian lận trên bảng điều khiển Xbox gốc khi không có nút RB hoặc LB?

       Nút màu đen là RB và nút trắng là LB.

       IS GTA: San Andreas trên loạt Xbox xbox x và xbox s?

       Có, GTA San Andreas đã được chuyển đến những bảng điều khiển đó và được phát hành vào ngày 11 tháng 11 năm 2021 như một phần của Grand Theft Auto: The Trilogy – Phiên bản dứt khoát. Nó cũng có sẵn trên Xbox Game Pass.

       Bạn có thể nhận được GTA: San Andreas trên Xbox One không?

       Có, GTA San Andreas đã được thêm vào chương trình tương thích ngược Xbox One vào tháng 6 năm 2018.

       Làm thế nào để tôi có được một tay bắn tỉa ở GTA San Andreas?

       Bạn có thể sử dụng mã gian lận ‘Giving Weapons 3’ là RT, RB, LT, RB, trái, xuống, phải, lên, trái, xuống, xuống, trong phiên bản gốc của trò chơi và RB, RT, LB , Rt, trái, xuống, phải, lên, trái, xuống, xuống, xuống trong Phiên bản dứt khoát.

       GTA San Andreas Cheat cho PC, PS4, PS5, Xbox One và Xbox Series X

       GTA San Andreas Cheat cho PC, PS4, PS5, Xbox One và Xbox Series X

       GTA San Andreas vẫn là một trong những trò chơi phổ biến nhất cho đến nay. Gần đây, Rockstar Games đã phát hành phiên bản Remastered của trò chơi trên PC và bảng điều khiển với phiên bản dứt khoát. Mặc dù rất nhiều người chơi có thể quan tâm nhiều hơn đến các trò hề trực tuyến GTA hiện đại, nhưng thật khó để đánh bại một tác phẩm kinh điển; Đó là lý do tại sao rất nhiều người kết thúc ở San Andreas. Với một lớp đồ họa tươi mới, San Andreas đã trở lại và họ đã để lại rất nhiều tính năng không thay đổi với bản remaster, bao gồm cả Cheat. Nếu bạn đang tìm cách nhen nhóm một số ký ức bằng cách sinh sản trong một chiếc xe tăng hoặc bay xung quanh trong một chiếc máy bay phản lực, thì chúng tôi đã khiến bạn được bảo hiểm. Đây là tất cả các trò gian lận cho GTA San Andreas.

       Gta san andreas pc gian lận

       Những gian lận trong trò chơi này là một cơ chế khá phổ biến trở lại trong quá trình phát hành San Andreas, vì chúng được Rockstar thực hiện trong những ngày của San Andreas. Tất cả những gì bạn sẽ phải làm để sử dụng các trò gian lận này là nhập lời nhắc vào bảng điều khiển trong trò chơi và gian lận sẽ kích hoạt ngay lập tức.

       • Hesoyam – sức khỏe, áo giáp, tiền, cũng sửa chữa xe hơi
       • Baguvix – Sức khỏe vô hạn
       • Cvwkxam – Oxy vô hạn
       • Lxgiwyl – Bộ Vũ khí 1
       • Chuyên gia – Bộ vũ khí 2
       • Uzumymw – Bộ vũ khí 3
       • Stick Likeglue – Xử lý phương tiện hoàn hảo
       • Anoseonglass – Chế độ Adrenaline
       • CLIP ĐẦY ĐỦ – đạn vô hạn, không tải lại
       • BIẾN NHIỆT – Tăng mức mong muốn lên 2
       • TurndowntheHeat – Mức độ muốn rõ ràng
       • BTCDBCB – Thêm mỡ cơ thể
       • Buffmeup – Thân hình cơ bắp
       • Kvgyzqk – Người thon
       • Aezakmi – Tắt mức mong muốn
       • Mang lại – Six Star Wanted Level
       • TÔN THỜ TÔI – Sự tôn trọng tối đa
       • XIN CHÀO CÁC QUÍ CÔ – Kháng cáo tình dục tối đa
       • VkyPQCF – Sức chịu đựng tối đa
       • KẺ GIẾT NGƯỜI CHUYÊN NGHIỆP – Cấp độ Hitman cho tất cả các vũ khí
       • TÀI NĂNG THIÊN BẨM – Tối đa hóa tất cả các kỹ năng xe
       • TĂNG TỐC LÊN – Chuyển động nhanh
       • Slowitdown – Chuyển động chậm
       • Ajlojyqy – Mọi người tấn công nhau bằng các câu lạc bộ golf
       • Bagowpg – Tạo tiền thưởng trên đầu của bạn
       • Foooxft – Người đi bộ tấn công bạn
       • TẠM BIỆT THẾ GIỚI TÀN NHẪN – Giết CJ
       • GIẦY DA LỘN MÀU XANH DƯƠNG – Mọi người đều là Elvis
       • BGLUAWML – Mọi người tấn công nhau bằng bệ phóng tên lửa
       • LifeSabeach – Chế độ tiệc biển
       • Chỉ có hiệu quả – Chế độ thành viên băng đảng
       • Bifbuzz – Kiểm soát băng đảng
       • Ninjatown – Chủ đề Ninja
       • Bekknqv – Phụ nữ nói chuyện với bạn
       • CON CHUỘT TÚI – Nhảy lớn
       • TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP – Chế độ bạo loạn
       • Crazytown – Chế độ Funhouse
       • Sjmahpe – tuyển dụng bất cứ ai như một thành viên băng đảng
       • Cpktnwt – thổi tất cả những chiếc xe
       • Wheelsonlyplease – Xe tàng hình
       • ZEIIVG – Tất cả đèn giao thông đều có màu xanh
       • Ylteicz – Kẻ lai xe điên cuông
       • Llqpfbn – Tất cả những chiếc xe chuyển sang màu hồng
       • Iowdlac – Tất cả những chiếc xe chuyển sang màu đen
       • Mọi người đều vậy – Tất cả những chiếc xe đều rẻ
       • Mọi người đều – Tất cả những chiếc xe đều nhanh
       • Chittychittybangbang – Những cái ô tô bay
       • Cá bay – Thuyền bay
       • Jcnruad – Xe hơi nổ tung với thiệt hại tối thiểu
       • SpeedFreak – Tất cả những chiếc xe đều có nitơ
       • Bubblecars – Trọng lực xe Mặt trăng
       • OUIQDMW – Mục đích miễn phí trong xe hơi
       • XÓM MA QUỈ – Giảm tải giao thông
       • NGƯỜI TÊN LỬA – Spawn Jetpack
       • IWprton – Sinh sản tê giác (xe tăng)
       • AIYPWZQP – Spawn Parachute
       • Oldspeeddemon – Banger máu sinh sản
       • Jqntdmh – Spawn Rancher
       • Vrockpokey – Trường đua sinh sản
       • VPJTQWV – Trường đua sinh sản
       • Ở đâu – Spawn Romero
       • Người nổi tiếng – Sinh sản kéo dài
       • TrueGrime – Spawn Trashmaster
       • Rzhsuew – Spawn Caddy
       • MÁY BAY PHẢN LỰC LÊN THẲNG – Spawn hydra
       • KGGGDKP – Spawn Vortex Hovercraft
       • Ohdude – Thợ săn sinh sản
       • Bốn giờ – Quad sinh sản
       • Amomhrer – Xe tải chở dầu sinh sản
       • ITSALLBULL – Spawn Dozer
       • Baytostunt – Máy bay đóng thế sinh sản
       • Monstermash – Sinh sản quái vật
       • Fvtmnbz – Phương tiện quốc gia
       • BMTPWHR – Phương tiện và người dân quốc gia
       • Dễ chịu – Trời nắng
       • Toodamnhot – Thời tiết rất nắng
       • Alnsfmzo – Thời tiết u ám
       • AUIFRVQS – Thời tiết ẩm ướt
       • Cfvfgmj – Thời tiết sương mù
       • YSOHNUL – Đồng hồ nhanh hơn
       • Nightprowler – Luôn luôn nửa đêm
       • Ofviac – Bầu trời màu cam
       • Scottishsummer – giông bão
       • CWJXUOC – Bão cát