Cách sử dụng mã Star (*),

Mã truy cập tính năng (FAC) (còn được biết là Mã sao (*)) là một phương tiện thuận tiện để bật và tắt các tính năng giọng nói. Với mã FAC, bạn có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt các tính năng như chuyển tiếp cuộc gọi luôn luôn, gọi chuyển tiếp bận rộn, gọi chuyển tiếp không có câu trả lời, không làm phiền, số cuối cùng và hơn thế nữa. Tham khảo danh sách mã này để biết hướng dẫn.

Cách sử dụng mã Star (*)

Mã truy cập tính năng (FAC) (còn được biết là Mã sao (*)) là một phương tiện thuận tiện để bật và tắt các tính năng giọng nói. Với mã FAC, bạn có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt các tính năng như chuyển tiếp cuộc gọi luôn luôn, gọi chuyển tiếp bận rộn, gọi chuyển tiếp không có câu trả lời, không làm phiền, số cuối cùng và hơn thế nữa. Tham khảo danh sách mã này để biết hướng dẫn.

 1. Nâng điện thoại điện thoại, nhấn nút loa hoặc nút tai nghe.
 2. Quay mã *72.
 3. Nhập số chuyển tiếp số điện thoại 10 chữ số.
 4. Quay phím #.
 5. Bạn sẽ nghe một tin nhắn xác nhận.
 1. Nâng điện thoại điện thoại, nhấn nút loa hoặc nút tai nghe.
 2. Quay mã *73, sau đó #.
 3. Bạn sẽ nghe một tin nhắn xác nhận.
 1. Nâng điện thoại điện thoại, nhấn nút loa hoặc nút tai nghe.
 2. Quay mã *90.
 3. Nhập số chuyển tiếp số điện thoại 10 chữ số.
 4. Quay phím #.
 5. Bạn sẽ nghe một tin nhắn xác nhận.
 1. Nâng điện thoại điện thoại, nhấn nút loa hoặc nút tai nghe.
 2. Quay mã *91, sau đó #.
 3. Bạn sẽ nghe một tin nhắn xác nhận.
 1. Nâng điện thoại điện thoại, nhấn nút loa hoặc nút tai nghe.
 2. Quay mã *92.
 3. Nhập số chuyển tiếp số điện thoại 10 chữ số.
 4. Quay phím #.
 5. Bạn sẽ nghe một tin nhắn xác nhận.
 1. Nâng điện thoại điện thoại, nhấn nút loa hoặc nút tai nghe.
 2. Quay mã *93, sau đó #.
 3. Bạn sẽ nghe một tin nhắn xác nhận.
 1. Nâng điện thoại điện thoại, nhấn nút loa hoặc nút tai nghe.
 2. Quay mã *67.
 3. Quay số điện thoại bạn muốn đạt được.
 4. Quay phím #.
 1. Nâng điện thoại điện thoại, nhấn nút loa hoặc nút tai nghe.
 2. Quay mã *65.
 3. Quay số điện thoại bạn muốn đạt được.
 4. Quay phím #.
 1. Trong khi trên một cuộc gọi hoạt động qua thiết bị cầm tay, loa hoặc tai nghe, nhấn nút chuyển/phím mềm.
 2. Quay mã *68.
 3. Quay phần mở rộng của điện thoại cuộc gọi sẽ được đỗ đến.
 4. Quay phím #.
 5. Bạn sẽ nghe một tin nhắn xác nhận.
 1. Nâng điện thoại điện thoại, nhấn nút loa hoặc nút tai nghe.
 2. Quay mã *88.
 3. Bạn sẽ nghe một tin nhắn chào hỏi.
 4. Quay số phần mở rộng cuộc gọi đã được đỗ, sau đó #.
 1. Nâng điện thoại điện thoại, nhấn nút loa hoặc nút tai nghe.
 2. Quay mã *98, sau đó #.
 1. Nâng điện thoại điện thoại, nhấn nút loa hoặc nút tai nghe.
 2. Quay mã *97.
 3. Quay phần mở rộng của điện thoại đổ chuông.
 4. Quay phím #.
 1. Nâng điện thoại điện thoại, nhấn nút loa hoặc nút tai nghe.
 2. Quay mã *33.
 3. Quay số phần mở rộng của điện thoại đang đổ chuông hoặc cuộc gọi đang diễn ra.
 4. Quay phím #. Bạn sẽ trả lời hoặc tham gia cuộc gọi của tiện ích mở rộng được chỉ định.
 1. Nâng điện thoại điện thoại, nhấn nút loa hoặc nút tai nghe.
 2. Quay mã *78, sau đó #.
 3. Bạn sẽ nghe một tin nhắn xác nhận.
 1. Nâng điện thoại điện thoại, nhấn nút loa hoặc nút tai nghe.
 2. Quay mã *79, sau đó #.
 3. Bạn sẽ nghe một tin nhắn xác nhận.
 1. Nâng điện thoại điện thoại, nhấn nút loa hoặc nút tai nghe.
 2. Quay mã *66, sau đó #.
 1. Nâng điện thoại điện thoại, nhấn nút loa hoặc nút tai nghe.
 2. Quay mã *69, sau đó #.
 1. Nâng điện thoại điện thoại, nhấn nút loa hoặc nút tai nghe.
 2. Quay mã *50.
 3. Quay phần mở rộng mong muốn, theo sau là #.
 4. Tiện ích mở rộng được quay số sẽ cần phải nhận cuộc gọi.
 5. Một tiếng bíp có thể nghe được xác nhận bạn đã được kết nối.
 1. Nâng điện thoại điện thoại, nhấn nút loa hoặc nút tai nghe.
 2. Quay mã *75, sau đó #.
 3. Ở âm quay số, nhập số quay số tốc độ hai chữ số (00-99), theo sau là số 10 chữ số hoàn chỉnh sẽ được lưu trữ.
 4. Quay phím #. Số quay số tốc độ hiện được lập trình.
 5. Bạn sẽ nghe một tin nhắn xác nhận.
 1. Nâng điện thoại điện thoại, nhấn nút loa hoặc nút tai nghe.
 2. Quay phím #, theo sau là số quay số tốc độ hai chữ số (00 – 99) đại diện cho số bạn muốn quay số.
 3. Quay phím #.
 1. Trong khi trên một cuộc gọi hoạt động qua thiết bị cầm tay, loa hoặc tai nghe, nhấn nút chuyển/phím mềm.
 2. Quay mã *55.
 3. Quay số tiện ích mở rộng, sau đó #.
 4. Bạn sẽ nghe thấy một tin nhắn xác nhận và dòng của bạn sẽ cúp máy.
 5. Người gọi được chuyển giao bây giờ sẽ nghe thấy lời chào thư thoại và sẽ có thể để lại tin nhắn.