TSM – Legends Apex Legends Wiki, Giám đốc điều hành TSM trả lời báo cáo về Esports EXIT & xác nhận nhóm CSGO vẫn đến – Dexerto

Giám đốc điều hành TSM trả lời báo cáo về Esports EXIT & xác nhận nhóm CSGO vẫn đến

TSM (được biết đến trước đây như Đội Solomid) là một tổ chức esports của Mỹ, được tạo ra xung quanh trang web cộng đồng Solomid.Net của anh em Andy “Reginald” Linh và Dan “Dan Dinh” Đinh vào tháng 9 năm 2009.

TSM esports

Minustempo

Khoảng. Tổng số tiền thắng:

: 2009-09-15
: 2019-03-06

Các giải đấu sắp tới

Không có giải đấu sắp tới

TSM (được biết đến trước đây như Đội Solomid) là một tổ chức esports của Mỹ, được tạo ra xung quanh trang web cộng đồng Solomid.Net của anh em Andy “Reginald” Linh và Dan “Dan Dinh” Đinh vào tháng 9 năm 2009.

Nội dung

Dòng thời gian [Chỉnh sửa]

 • Ngày 6 tháng 3 – Đội Solomid đi vào Huyền thoại Apex bằng cách ký hợp đồng với Imperialhal, thần đồng và đập. [1]
 • Ngày 19 tháng 3 – Đội Solomid Dấu hiệu Diegosaurs. [2]
 • Ngày 6 tháng 6 – Các phần của các phần với Đội Solomid. [3]
 • Ngày 13 tháng 6 – Đội Solomid Dấu hiệu Albralelie. [4]
 • Ngày 26 tháng 6 – Đội Solomid Dấu hiệu đại diện (trước đây gọi là “FPSREPS”). [5]
 • Ngày 2 tháng 7 – Thần chủ tuyên bố nghỉ hưu để theo đuổi một người chăm sóc Fortnite. [6]
 • Ngày 3 tháng 9 – Đội Solomid Dấu hiệu Tannerslays. [7]
 • Ngày 28 tháng 6 – Đội Solomid Các bộ phận cách với Diegosaurs. [số 8]
 • ngày 01 tháng 10 – Đội Solomid Dấu hiệu Snip3down và Huấn luyện viên trưởng Gdolphn. Albralelie tuyên bố nghỉ hưu để theo đuổi sự nghiệp Valorant. [9] [10] [11]
 • Ngày 28 tháng 6 – TSM Dấu hiệu Janey như Streamer. [12]
 • Ngày 28 tháng 9 – TSM Dấu hiệu Daltoosh như Streamer. [13]
 • Ngày 30 tháng 9 – GDolphn(Huân luyện viên trưởng) các phần theo cách với TSM. [14]
 • Ngày 12 tháng 10 – TSM Dấu hiệu nokokopuffs như Streamer. [15]
 • Ngày 21 tháng 11 – Leena các phần theo cách với TSM. [16]
 • Ngày 1 tháng 12 – TSM mua Verhulst từ đấu trường esports và ký hợp đồng với minustempo như Quản lý nhóm. [17] [18]
 • Ngày 13 tháng 12 – TSM Các bộ phận cách với Snip3down. [19]
 • Ngày 15 tháng 2 – Tannerslays các phần theo cách TSM. [20]
 • Ngày 16 tháng 2 – Lá Kraftyy. [21]
 • Ngày 26 tháng 4 – TSM Dấu hiệu Shibuyahal là một Streamer. [22]
 • Ngày 28 tháng 4 – TSM dấu hiệu crylix như một Streamer. [23]
 • Ngày 14 tháng 5 – Nokokopuffs các phần với TSM. [24]
 • Ngày 16 tháng 8 – TSM mua Raven từ GMT esports như Nhà phân tích. [25]
 • Ngày 26 tháng 1 – TSM Dấu hiệu Mande như Streamer. [26]
 • 27 tháng 1 – TSM Dấu hiệu Sabz, Avuhlie và Guhrl. StreamerJaney biến thành người chơi cạnh tranh. [27]
 • Ngày 8 tháng 4 – TSM Các bộ phận cách với Streamer Albralelie. [28]
 • Ngày 16 tháng 6 – TSM các bộ phận cách với streamer viss. [29]

Danh sách người chơi [Chỉnh sửa]

Active [Chỉnh sửa]

Cựu [Chỉnh sửa]

Đứng trong [Chỉnh sửa]

Đứng tạm thời
NHẬN DẠNG Tên Thay thế NHẬN DẠNG Tên (Các) giải đấu
Giả mạo

Tổ chức [Chỉnh sửa]

Active [Chỉnh sửa]

Cựu [Chỉnh sửa]

Thành tích [chỉnh sửa]

Ngày Địa điểm Tầng Giải đấu Phần thưởng
2023-09-10 Thứ nhất S-TIER ALGS: Giải vô địch 2023 $ 600.000
2023-07-16 lần 2 S-TIER ALGS: 2023 Chia 2 playoffs $ 160.000
2023-02-05 Thứ nhất S-TIER ALGS: 2023 Chia 1 playoffs $ 300.000
2022-12-18 Thứ nhất A-TIER ALGS: 2022 Split 1 Pro League – Bắc Mỹ $ 20.000
2022-07-10 thứ 7 S-TIER ALGS: Giải vô địch 2022 $ 72.000
2022-01-23 Thứ nhất A-TIER ALGS: 2022 Split 1 Playoffs – Bắc Mỹ $ 100.000
2021-06-13 lần thứ 3 S-TIER Giải vô địch ALGS 2021 – Bắc Mỹ $ 78,208
2020-03-23 Thứ nhất A-TIER Algs Online #2 – Bắc Mỹ $ 21,600
2019-09-15 Thứ nhất S-TIER Apex Huyền thoại Legends Invitational $ 105.000
2019-08-03 Thứ nhất S-TIER EXP Invitational – Apex Legends at X Games Minneapolis $ 30.000
Danh sách kết quả mở rộng

Giải thưởng [Chỉnh sửa]

Ngày Tầng Giải đấu Phần thưởng Phần thưởng
2019
2019-07-01 A-TIER (Showm.) Twitch Rivals: Apex Legends Elite Queue Challenge 2 Kiếm hơn 30 lần giết trong một trò chơi $ 500
2019-06-19 A-TIER (Showm.) Twitch Rivals: Apex Elite Hàng đợi Thử thách Hầu hết các vụ giết người trong một hàng đợi ưu tú $ 6.000
2019-06-19 A-TIER (Showm.) Twitch Rivals: Apex Elite Hàng đợi Thử thách Hàng đợi ưu tú liên tiếp nhất chiến thắng $ 1,100

Dữ liệu [Chỉnh sửa]

 • Dòng thời gian của đội
 • Thu nhập
 • Hiển thị tất cả

Media [Chỉnh sửa]

Phỏng vấn

 • [E] 2023-09-11 | Imperialhal giải thích cách TSM đảo ngược quét quang tại Algs Champs bởi malyssryx của esports.GG tại Apex Legends Loạt toàn cầu: Giải vô địch 2023
 • [E] 2023-09-11 | Imperialhal trên Algs năm 3 Champs và cách TSM giành chiến thắng bởi Alexandra W của Esports.GG tại Apex Legends Loạt toàn cầu: Giải vô địch 2023
 • [E] 2023-09-09 | Giải vô địch ALGS 2023 cảm thấy giống như một rạp xiếc, TSM Raven nói Bởi Ben Sledge của Thegamer tại Apex Legends Global Series: Giải vô địch 2023
 • [E] 2023-09-09 | Đó là một trò chơi lớn đối với @TSM, người đã thừa nhận nhiều người đã bắt đầu đặt câu hỏi. Tác giả Wethepeople1 của Apex Legends esports tại Apex Legends Global Series: 2023 Championship Championship
 • [E] 2023-08-30 | TSM Raven trên TSM LAN LAN thành công, mùa 18 thay đổi và hơn thế nữa bởi Tom of Esports.GG tại Apex Legends Loạt toàn cầu: Giải vô địch 2023
 • [E] 2023-07-15 | Ai là người chơi Huyền thoại Apex hay nhất? – Hal & ngọt ngào By Raynday of Apex Legends Global Series tại Apex Legends Global Series: Split 2 Playoffs
 • [E] 2023-06-15 | Tập 44: TSM Mande; Enoch trên E8 & Heart to Heart của đỉnh
 • [E] 2023-05-03 | Apex After Giờ Tập đặc biệt: Realm & What’s Next For Apex bởi Falloutt of Apex sau giờ
 • [E] 2023-04-30 | Apex sau giờ ft. TSM Verhulst & Optic giảm bởi Falloutt và Snip3down của Apex sau giờ
 • [E] 2023-04-28 | Trải nghiệm Apex: Daltoosh bởi Falloutt of Apex sau giờ
 • [E] 2023-04-16 | Apex After giờ Podcast đầu tiên – Máy chủ Falloutt và Snip3Down Ft. Imperialhal và Nocturnal bởi Falloutt và Snip3down của Apex sau giờ
 • [E] 2023-04-06 | Chúng tôi đã hỏi @imperialhal ai mà anh ấy nghĩ là con dê truyền thuyết Apex bởi tsm của twitter
 • [E] 2023-03-02 | Tập 29: Giám đốc điều hành, TSM Imperialhal; Tách 2 tin tức, kịch bản Apex Reddit của đỉnh
 • [E] 2023-02-08 | Làm việc theo nhóm, giao tiếp, và Valkyrie Skyward Dive: Những gì Verhulst phải nói sau chiến thắng TSM TSM tại LAN Tác giả Hannah Marie tại Algs: 2023 Split 1 Playoffs
 • [E] 2023-02-07 | TSM sườn Imperialhal về chiến thắng của ALGS, NRG và một di sản giống như scump Tác giả Jamie Hore of the Loadout tại Algs: 2023 Split 1 Playoffs
 • [E] 2023-02-06 | Làm thế nào một MMO Hàn Quốc 20 tuổi đã truyền cảm hứng cho TSM từ ALGS Bởi Ben Sledge của game thủ tại Algs: 2023 Split 1 Playoffs
 • [E] 2023-02-06 | Trên đỉnh thế giới: Kỷ niệm chiến thắng của TSM với Huấn luyện viên Raven, Tác giả Hannah Marie ZT tại ALGS: 2023 Split 1 Playoffs
 • [E] 2023-02-05 | Đại diện: Một yếu tố chiến thắng đối với chúng tôi đã nhận được huấn luyện viên của chúng tôi Raven bởi Tom of Esports.GG tại ALGS: 2023 Chia 1 playoffs
 • [E] 2023-02-05 | Càng Bởi Ben Sledge của game thủ tại Algs: 2023 Split 1 Playoffs
 • [E] 2023-02-04 | Trong một trong những cuộc phỏng vấn nghiêm túc nhất trong lịch sử #ALGS – @Raynday ngồi xuống với @SweetDreams và @ImperialHal, người giả vờ?? làm bạn. và so sánh. số liệu. bởi Raynday of Apex Legends Esports tại Algs: 2023 Split 1 Playoffs
 • [E] 2023-02-02 | Talks với TSM: LAN, London và Ladies in Apex Tác giả Hannah Marie ZT tại ALGS: 2023 Split 1 Playoffs
 • [E] 2023-01-31 | Huấn luyện và tự tin: Làm thế nào TSM đang chuẩn bị cho Playoffs ALGS Bởi Ben Sledge của game thủ tại Algs: 2023 Split 1 Playoffs
 • [E] 2023-01-05 | Tập 21: TSM Albralelie, Apex Q’s cạnh tranh, thay đổi mai mối của đỉnh
 • [E] 2022-12-02 | Tập 17: TSM Raven, Ngày 3-5 của Algs, Datamining Drama của đỉnh
 • [E] 2022-11-20 | TSM trở lại với cầu chì win na algs pro League Day 4 bởi Tom of Esports.GG tại Apex Legends Global Series 2022-23: Split 1 Pro League – Bắc Mỹ
 • [E] 2022-09-08 | Tập 6: TSM Verhulst, bộ phim truyền hình Twitter, Casual Corner của đỉnh
 • [E] 2022-08-18 | Tập 3: Daltoosh, Phần 14 theo dõi theo dõi, Cuộc tranh luận về Strafe khét tiếng của đỉnh
 • [E] 2022-08-16 | TSM ký hiệu Huấn luyện viên và nhà phân tích Raven đến nhóm Huyền thoại Apex cạnh tranh bởi Adam Snavely of Dot Esports
 • [E] 2022-03-17 | TSM phá vỡ chiến thắng playoff ALGS NA $ 100k của họ của Apex Legends Global Series tại Apex Legends Global Series: Split 1 Playoffs – Bắc Mỹ
 • [E] 2022-02-17 | Thay đổi danh sách và bị hủy bỏ LAN: TSM thảo luận về ALGS hỗn loạn của nó bởi Ben Sledge của Thegamer
 • [E] 2022-02-17 | Imperialhal trên Algs, Storm Point và gần như kết thúc sự nghiệp cạnh tranh của mình bởi Adam Snavely of Dot Esports
 • [E] 2022-02-07 | TSM sườn Imperialhal kêu gọi người chơi cạnh tranh phát trực tuyến các trò chơi của họ bởi Raviprakash Rao của Esports.GG
 • [E] 2021-07-30 | Độc hại hoặc thần thánh? Làm thế nào Imperialhal đã vượt qua đỉnh của esports thescore
 • [E] 2019-08-07 | TSM về chiến thắng của trò chơi X của họ: Tính nhất quán là điều quan trọng nhất trong trận chiến Royale Bởi Andreas Stavropoulos của DOT Esports tại Exp Invitational – Apex Legends at X Games Minneapolis
 • [E] 2019-08-03 | TSM ESPN EXP APEX Legends Invitational Champions phỏng vấn bởi Arda Ocal và Glitterxplosion của ESPN esports tại Exp Invitational – Apex Legends at X Games Minneapolis
 • [E] 2019-08-02 | Cuộc phỏng vấn bài viết về bài phỏng vấn bài đăng bài mời của Imperialhal Apex Huyền thoại (Ngày thứ nhất) bởi Arda Ocal và Glitterxplosion của ESPN esports tại Exp Invitational – Apex Legends at X Games Minneapolis

Bài viết

 • [E] 2023-09-10 | Verhulst giành giải thưởng EA Positial Player bởi Tom of Esports.GG tại Apex Legends Loạt toàn cầu: Giải vô địch 2023
 • [E] 2023-09-10 | TSM đăng quang người chiến thắng của Algs năm 3 Champs bởi Alexandra W của Esports.GG tại Apex Legends Loạt toàn cầu: Giải vô địch 2023
 • [E] 2023-09-09 | TSM Reps: Tôi thực sự không thích các mối đe dọa kỹ thuật số, bạn thực sự không có cơ hội chống lại nó bởi Michael Hassall of Esports.GG tại Apex Legends Loạt toàn cầu: Giải vô địch 2023

Phim tài liệu

 • [E] 2023-08-17 | Nghi thức – Tài liệu TSM ALGS – không đối lập bằng không của TSM
 • [E] 2023-03-19 | Đam mê – Tài liệu TSM ALGS của TSM tại Apex Legends Global Series 2022-23
 • [E] 2019-12-18 | Gặp gỡ huyền thoại Apex TSM của TSM

Điểm nổi bật

 • [E] 2023-03-26 | TSM thở cuộc sống thành hy vọng sau khi kết thúc vị trí thứ 4 bởi Tom of Esports.GG tại Apex Legends Global Series 2022-23: Split 2 Pro League – Bắc Mỹ
 • [E] 2022-11-06 | TSM tham gia vòng đầu tiên của Algs Pro League (NA Matchday #1) bởi Tom of Esports.GG tại Apex Legends Global Series 2022-23: Split 1 Pro League – Bắc Mỹ
 • [E] 2022-01-24 | TSM giành chiến thắng play -off ALGS NA! Người chiến thắng trận đấu đầy đủ POV với Imperialhal của Apex Legends Global Series tại Apex Legends Global Series: Split 1 Playoffs – Bắc Mỹ
 • [E] 2021-03-08 | TSM thắng trò chơi 3! của Apex Legends Global Series tại ALGS Winter Circuit #4 – Bắc Mỹ
 • [E] 2021-01-30 | TSM thắng trò chơi 7! Huyền thoại Apex của Apex Legends Global Series tại ALGS Autumn Circuit Circuit – Bắc Mỹ
 • [E] 2020-11-25 | TSM xông Imperialhal nắm chặt! Huyền thoại Apex của Apex Legends Global Series tại ALGS Autumn Circuit #4 – Bắc Mỹ

Đèn chiếu sáng

 • [E] 2023-06-25 | Làm thế nào chuyển sang bộ điều khiển đã chứng minh Imperialhal là kẻ săn mồi đỉnh của esports thescore
 • [E] 2023-04-08 | Albralelie rời TSM, hiện đang tìm kiếm Org mới với làn đường bởi Tom of Esports.GG
 • [E] 2023-02-10 | TSM vs NRG: Câu chuyện về đối thủ lớn nhất của Apex bởi jumbo
 • [E] 2023-02-05 | TSM Reign tối cao tại vòng play -off ALGS Split 1 ở London bởi Tom of Esports.GG tại ALGS: 2023 Chia 1 playoffs
 • [E] 2023-01-27 | Đội hình Apex toàn phụ nữ mới của TSM đã giành chiến thắng trong cuộc thi ALGS bởi Tom of Esports.GG
 • [E] 2023-01-26 | Đội ngũ TSM của các nhà sáng tạo nội dung Apex tiếp tục phát triển với việc bổ sung Mande! bởi Tom of Esports.GG
 • [E] 2022-12-15 | Sentinels xuống hạng từ ALGS Pro League bởi Tom of Esports.GG tại Apex Legends Global Series 2022-23: Split 1 Pro League – Bắc Mỹ
 • [E] 2022-03-31 | Cách chơi Valkyrie như TSM Verhulst của loạt phim toàn cầu về Apex Legends

Kết luận

 • [E] 2023-04-29 | TSM giữ cho LAN hy vọng sống với chiến thắng ALGS rất cần thiết bởi Tom of Esports.GG tại Apex Legends Global Series 2022-23: Split 2 Pro League – Bắc Mỹ
 • [E] 2019-08-04 | TSM giữ đi có đi có lại, lấy vàng tại EXP Apex Legends Invitational Tác giả Emily Rand của ESPN esports tại EXP Invitational – Apex Legends at X Games Minneapolis

Thư viện [Chỉnh sửa]

Danh sách [Chỉnh sửa]

Apex Legends The ALGS 2023 SPLEX 1 Đội hình giành chiến thắng tại ALGS Split 1 Playoffs từ trái sang phải: Raven · Reps · Verhulst · Imperialhal

Apex Legends Đội vô địch Giải vô địch ALGS 2023 tại Giải vô địch ALGS 2023 từ trái sang phải: Imperialhal · Raven · Reps · Verhulst

Logo [Chỉnh sửa]

Logo gốc trước ngày 1 tháng 3 năm 2019

Logo gốc trước ngày 1 tháng 3 năm 2019

Trivia [Chỉnh sửa]

Giải thưởng [Chỉnh sửa]

 • TSM được đặt tên là ‘Đội hay nhất NA’ cho ALGS mùa 1 bởi Media Outlet Esports.GGGiải thưởng Huyền thoại Apex. [30]

Các giải đấu có tổ chức [chỉnh sửa]

Trực tuyến, thế giới

Giải đấu huyền thoại Apex TSMU 2023

Trực tuyến, Bắc Mỹ

Trực tuyến, Bắc Mỹ

Trực tuyến, Bắc Mỹ

Trực tuyến, Bắc Mỹ

Tài liệu tham khảo [Chỉnh sửa]

 1. 1.01.11.21.3Đội Solomid (2019-03-06). “Dấu hiệu TSM Dấu hiệu Apex Legends” (bằng tiếng Anh).
 2. 2.02.1Đội Solomid (2019-03-19). “Giới thiệu sự bổ sung mới nhất cho danh sách #tsmapexlegends của chúng tôi: @diegosaurs_! �� “(bằng tiếng Anh).
 3. 3.03.1thump (2019-06-06). “Chỉ muốn cho các bạn biết tôi không còn là một phần của TSM” (bằng tiếng Anh).
 4. 4.04.1Đội Solomid (2019-06-13). “Albralelie tìm thấy con đường của mình đến Apex TSM” (bằng tiếng Anh).
 5. 5.05.1Đội Solomid (2019-06-26). “Thông báo TSM Reps – Apex Legends” (bằng tiếng Anh).
 6. ↑ 6.06.1Prodigyaces (2019-07-02). “Trò chơi chính của tôi!” (bằng tiếng Anh).
 7. ↑ 7.07.1Đội Solomid (2019-09-03). “Tannerslays tham gia các huyền thoại TSM Apex” (bằng tiếng Anh).
 8. 8.08.1Đội Solomid (2020-06-28). “Một số tin tức đáng lo ngại đã thu hút sự chú ý của chúng tôi về Diego.” (bằng tiếng Anh).
 9. ↑ 9.09.1Đội Solomid (2020-10-01). “Huấn luyện viên có được.” (bằng tiếng Anh).
 10. 10.010.110.2Đội Solomid (2020-10-01). “Đối với mạch mùa thu ALGS sắp tới, @tsm_albralelie đã quyết định từ chức” (bằng tiếng Anh).
 11. 11.011.1Đội Solomid (2020-10-01). “Bây giờ chúng tôi đã có một lỗ hổng trong đội hình Apex cạnh tranh của chúng tôi.” (bằng tiếng Anh).
 12. 12.012.1TSM (2021-06-28). “Gia đình đỉnh của chúng tôi vừa lên cấp.” (bằng tiếng Anh).
 13. 13.013.1TSM (2021-09-28). “Giới thiệu: The Toosh” (bằng tiếng Anh).
 14. 14.014.1Gdolphn (2021-09-30). “Cảm ơn bạn @TSM @ImperialHal @snip3down @tsm_rep” (bằng tiếng Anh).
 15. 15.015.1TSM (2021-10-12). “Ồ, các bạn nghĩ rằng chúng tôi đã hoàn thành? Không. Chúng tôi sở hữu đỉnh.” (bằng tiếng Anh).
 16. 16.016.1lawrence Scotti (2021-11-21). “Chủ tịch TSM Leena Xu tham gia truyền hình ngoại tuyến giữa bộ phim truyền hình Doublelift & Reginald” (bằng tiếng Anh). Dexerto.
 17. ↑ 17.017.Đấu trường 1esports (2021-12-01). “Những tin đồn đã kết thúc: @verhulsttt chính thức chuyển sang @tsm.” (bằng tiếng Anh).
 18. 18.018.1minustempo (2021-12-01). “Tham gia cảnh Apex cạnh tranh vào tháng 4 năm 2020.” (bằng tiếng Anh).
 19. 19.019.1TSM (2021-12-13). “Đừng khóc vì nó đã kết thúc. Hãy cười lên vì tất cả đã xảy ra rồi.”.
 20. ↑ 20.020.1Tannerslays (2022-02-15). “Hai năm trước tôi đã ký hợp đồng 2 năm với yêu thích của mình.” (bằng tiếng Anh).
 21. ↑ 21.021.1[Nguồn bên trong]
 22. 22.022.1TSM (2022-04-26). “1 人 ハル じゃ物 ない と 思っ ので 、 もう 1 人 加入 ちゃい まし。。” (trong tiếng Nhật).
 23. 23.023.1TSM (2022-04-28). “最 の の 16 歳 やっ て き。”.
 24. 24.024.1Nokokopuffs (2022-05-14). “Đến hôm nay, tôi không còn xa TSM” (bằng tiếng Anh).
 25. 25.025.1TSM (2022-08-16). “Chúng tôi đang bước vào một kỷ nguyên mới của sự thống trị đỉnh cao.” (bằng tiếng Anh).
 26. ↑ 26.026.1TSM (2023-01-26). “Có cái gì trong hộp vậy?” (bằng tiếng Anh).
 27. 27.027.1TSM (2023-01-27). “Một nhóm Apex Pro là tốt, nhưng còn hai?” (bằng tiếng Anh).
 28. ↑ 28.028.1TSM (2023-04-09). “Hôm nay chúng tôi công bố sự ra đi của @tsm_albralelie.” (bằng tiếng Anh).
 29. 29.029.1TSM (2023-06-16). “Hôm nay chúng tôi thông báo về sự ra đi của @tsmviss.” (bằng tiếng Anh).
 30. Esports.GG (2021-09-08). “Apex Legends Awards: TSM giành được đội bóng tốt nhất ở Bắc Mỹ” (bằng tiếng Anh).

Giám đốc điều hành TSM trả lời báo cáo về Esports EXIT & xác nhận nhóm CSGO vẫn đến

TSM Reginald

Trò chơi bạo loạn

Sau các báo cáo rằng TSM sẽ bán vị trí LCS của mình và ngừng các khoản đầu tư esports khác, người sáng lập và CEO TSM Reginald đã tuyên bố ORG vẫn có kế hoạch đầu tư vào CS: GO vào cuối năm nay.

Với thông báo về Counter Strike 2 vào tháng 3, sự phấn khích cho bộ truyện và cảnh cạnh tranh của nó đã chứng kiến ​​một sự thúc đẩy hữu hình. Với phần tiếp theo thu hút hàng trăm ngàn người xem trên Twitch và CS gốc: Go Breaking Record mọi thời đại của mình, cửa sổ Beta đã chứng minh rằng CS2 có thể là một người kế thừa xứng đáng.

Bài báo tiếp tục sau quảng cáo

Tuy nhiên, với bản beta đã đưa ra thông báo rằng Valve sẽ tập trung nhiều hơn vào cảnh cạnh tranh của Strike Strike 2, với CS: Go Fall Major bị hủy do quá trình chuyển đổi. Như vậy, orgs esports đã phải điều chỉnh theo cảnh quan thay đổi.

Bài báo tiếp tục sau quảng cáo

TSM là một org đã trải qua những thay đổi đáng kể gần đây, với các nhân viên cao cấp rời đi trong một công ty thu hẹp quy mô. Giám đốc điều hành TSM Andy ‘Reginald, Dinh đã tuyên bố rằng công ty đã mở rộng quá nhanh, điều này dẫn đến làn sóng sa thải.

Bài báo tiếp tục sau quảng cáo

Bây giờ, Reginald đã trả lời một báo cáo rằng TSM có thể bán vị trí LCS của mình ngoài việc tạm dừng một số hoạt động esports khác. Dường như xác nhận báo cáo, Reginald đã trấn an người hâm mộ rằng TSM cam kết với esports và có tin tức để chia sẻ về sự tập trung của công ty.

TSM để đầu tư lớn vào CS: GO

Vào cuối năm 2022, cựu phó chủ tịch của TSM, Chiến dịch Esports Dominic Kallas đã tiết lộ rằng Org muốn quay lại CS: GO cạnh tranh. Tuy nhiên, vài tháng đã trôi qua kể từ đó và các thông báo của Valve CS2 khiến người hâm mộ tự hỏi liệu điều đó có còn trên bàn.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật mới nhất về esports, chơi game và nhiều hơn nữa.

Bài báo tiếp tục sau quảng cáo
Bài báo tiếp tục sau quảng cáo

TSM Reginald đã lên Twitter vào ngày 1 tháng 4 năm 2023, để trả lời các báo cáo gần đây và để đưa ra bản cập nhật về tương lai của tổ chức.

“TSM cam kết với esports, anh ấy đã viết. Sau đó, chúng tôi có kế hoạch nhập CS: Thỉnh thoảng vào cuối năm nay, đây là một khoản đầu tư lớn hơn tất cả các trò chơi mà chúng tôi đã kết hợp.”

Anh ấy tiếp tục trấn an người hâm mộ và tuyên bố rằng TSM luôn đánh giá trò chơi nào là tốt nhất để đầu tư và họ sẽ tiếp tục tham gia và thoát khỏi các trò chơi khi hệ sinh thái thay đổi.

Bài báo tiếp tục sau quảng cáo

TSM cam kết với esports

Chúng tôi có kế hoạch nhập CS: GO SOMONE vào cuối năm nay, đây là một khoản đầu tư lớn hơn tất cả các trò chơi mà chúng tôi đã kết hợp

TSM luôn đánh giá những gì hệ sinh thái esports là tốt nhất để đầu tư và sẽ tiếp tục tham gia và thoát khỏi trò chơi

– TSM Reginald (@tsmreginald) ngày 1 tháng 4 năm 2023

Nếu lời nói của Kallas, đúng, TSM có kế hoạch có một đội hình người chơi sẵn sàng đi một thời gian trong năm nay. Ban đầu anh ấy tuyên bố có cơ hội để đội hình đã sẵn sàng trước vòng loại lớn, nhưng đó không phải là trường hợp.

Bài báo tiếp tục sau quảng cáo

Bất kể, TSM Reginald đã trấn an cộng đồng CS: GO rằng Team Solo Mid sẽ đến để cạnh tranh vào cuối năm nay.