Tài khoản PBE | LOL Liên minh huyền thoại PBE | Playerauctions, Liên minh huyền thoại PBE: Cách cài đặt và chơi

Liên minh huyền thoại PBE: Cách cài đặt và chơi

 • Người bán điện
 • Darklight2016
 • Người bán LVL 5
 • Thành viên từ năm 2016

Mua tài khoản lol pbe

Muốn thử các giao diện và nhà vô địch mới nhất trước những người khác? Sau đó, hãy tìm tài khoản LOL PBE lý tưởng để bán từ người bán của chúng tôi ở đây tại Playerauctions! Bạn không cần phải xem các video YouTube cho các giao diện mới nhất và hình ảnh động của chúng; Bạn có thể chỉ cần thử chúng cho chính mình!

Tùy chọn giao hàng (Lựa chọn Nguyên nhân tải lại trang)
Bảo vệ sau bán hàng
Bảo vệ sau bán hàng
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • Darklight2016
 • Người bán LVL 5
 • Thành viên từ năm 2016

30.332 lol
Đánh giá tài khoản
98.8% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 5
 • Tổng số đơn đặt hàng: 88.373
 • Thành viên kể từ: 2016
 • 4.9

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • Darklight2016
 • Người bán LVL 5
 • Thành viên từ năm 2016

30.332 lol
Đánh giá tài khoản
98.8% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 5
 • Tổng số đơn đặt hàng: 88.373
 • Thành viên kể từ: 2016
 • 4.9

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • Darklight2016
 • Người bán LVL 5
 • Thành viên từ năm 2016

30.332 lol
Đánh giá tài khoản
98.8% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 5
 • Tổng số đơn đặt hàng: 88.373
 • Thành viên kể từ: 2016
 • 4.9

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • Darklight2016
 • Người bán LVL 5
 • Thành viên từ năm 2016

30.332 lol
Đánh giá tài khoản
98.8% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 5
 • Tổng số đơn đặt hàng: 88.373
 • Thành viên kể từ: 2016
 • 4.9

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Jlchacha
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2015

10.661 lol
Đánh giá tài khoản
95.4% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 51.346
 • Thành viên Kể từ: 2015
 • 4.số 8

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Jlchacha
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2015

10.661 lol
Đánh giá tài khoản
95.4% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 51.346
 • Thành viên Kể từ: 2015
 • 4.số 8

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Jlchacha
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2015

10.661 lol
Đánh giá tài khoản
95.4% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 51.346
 • Thành viên Kể từ: 2015
 • 4.số 8

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Jlchacha
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2015

10.661 lol
Đánh giá tài khoản
95.4% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 51.346
 • Thành viên Kể từ: 2015
 • 4.số 8

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán sau 30 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • Deus12678
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2018

8.819 lol
Đánh giá tài khoản
98.7% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 20.457
 • Thành viên kể từ: 2018
 • 4.9

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán sau 30 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • Deus12678
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2018

8.819 lol
Đánh giá tài khoản
98.7% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 20.457
 • Thành viên kể từ: 2018
 • 4.9

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Christking
 • Người bán LVL 1
 • Thành viên từ năm 2019

21 lol
Đánh giá tài khoản
95.2% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 1
 • Tổng số đơn đặt hàng: 177
 • Thành viên kể từ: 2019
 • 4.số 8

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • Darklight2016
 • Người bán LVL 5
 • Thành viên từ năm 2016

30.332 lol
Đánh giá tài khoản
98.8% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 5
 • Tổng số đơn đặt hàng: 88.373
 • Thành viên kể từ: 2016
 • 4.9

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • Darklight2016
 • Người bán LVL 5
 • Thành viên từ năm 2016

30.332 lol
Đánh giá tài khoản
98.8% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 5
 • Tổng số đơn đặt hàng: 88.373
 • Thành viên kể từ: 2016
 • 4.9

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • Darklight2016
 • Người bán LVL 5
 • Thành viên từ năm 2016

30.332 lol
Đánh giá tài khoản
98.8% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 5
 • Tổng số đơn đặt hàng: 88.373
 • Thành viên kể từ: 2016
 • 4.9

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • Darklight2016
 • Người bán LVL 5
 • Thành viên từ năm 2016

30.332 lol
Đánh giá tài khoản
98.8% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 5
 • Tổng số đơn đặt hàng: 88.373
 • Thành viên kể từ: 2016
 • 4.9

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Jlchacha
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2015

10.661 lol
Đánh giá tài khoản
95.4% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 51.346
 • Thành viên Kể từ: 2015
 • 4.số 8

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Jlchacha
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2015

10.661 lol
Đánh giá tài khoản
95.4% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 51.346
 • Thành viên Kể từ: 2015
 • 4.số 8

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Jlchacha
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2015

10.661 lol
Đánh giá tài khoản
95.4% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 51.346
 • Thành viên Kể từ: 2015
 • 4.số 8

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Jlchacha
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2015

10.661 lol
Đánh giá tài khoản
95.4% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 51.346
 • Thành viên Kể từ: 2015
 • 4.số 8

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • Darklight2016
 • Người bán LVL 5
 • Thành viên từ năm 2016

30.332 lol
Đánh giá tài khoản
98.8% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 5
 • Tổng số đơn đặt hàng: 88.373
 • Thành viên kể từ: 2016
 • 4.9

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • Darklight2016
 • Người bán LVL 5
 • Thành viên từ năm 2016

30.332 lol
Đánh giá tài khoản
98.8% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 5
 • Tổng số đơn đặt hàng: 88.373
 • Thành viên kể từ: 2016
 • 4.9

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • Darklight2016
 • Người bán LVL 5
 • Thành viên từ năm 2016

30.332 lol
Đánh giá tài khoản
98.8% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 5
 • Tổng số đơn đặt hàng: 88.373
 • Thành viên kể từ: 2016
 • 4.9

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo
Người bán 7 ngày bảo vệ sau bán

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Người bán điện
 • Darklight2016
 • Người bán LVL 5
 • Thành viên từ năm 2016

30.332 lol
Đánh giá tài khoản
98.8% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 5
 • Tổng số đơn đặt hàng: 88.373
 • Thành viên kể từ: 2016
 • 4.9

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Jlchacha
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2015

10.661 lol
Đánh giá tài khoản
95.4% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 51.346
 • Thành viên Kể từ: 2015
 • 4.số 8

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Jlchacha
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2015

10.661 lol
Đánh giá tài khoản
95.4% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 51.346
 • Thành viên Kể từ: 2015
 • 4.số 8

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Jlchacha
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2015

10.661 lol
Đánh giá tài khoản
95.4% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 51.346
 • Thành viên Kể từ: 2015
 • 4.số 8

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Jlchacha
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2015

10.661 lol
Đánh giá tài khoản
95.4% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 51.346
 • Thành viên Kể từ: 2015
 • 4.số 8

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Jlchacha
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2015

10.661 lol
Đánh giá tài khoản
95.4% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 51.346
 • Thành viên Kể từ: 2015
 • 4.số 8

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Jlchacha
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2015

10.661 lol
Đánh giá tài khoản
95.4% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 51.346
 • Thành viên Kể từ: 2015
 • 4.số 8

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Hiệu suất của người bán 30 ngày

 • Jlchacha
 • Người bán LVL 3
 • Thành viên từ năm 2015

10.661 lol
Đánh giá tài khoản
95.4% lol
Xếp hạng tài khoản

 • Người bán LVL 3
 • Tổng số đơn đặt hàng: 51.346
 • Thành viên Kể từ: 2015
 • 4.số 8

Tài khoản Liên minh huyền thoại: Đánh giá người bán
Người bán thời gian giao hàng được đảm bảo

Tài khoản PBE của Liên minh huyền thoại là gì?

Đối với những người triệu tập đã yêu LOL hoặc muốn trở thành người đầu tiên thử tất cả các tính năng mới nhất được phát triển cho trò chơi, tài khoản Môi trường Beta (PBE) công cộng là đặt cược tốt nhất của họ. Tài khoản PBE cho phép người chơi LOL phát trên máy chủ tập trung vào thử nghiệm trên mạng, nơi tất cả các tính năng, thử nghiệm và nội dung mới sắp tới có sẵn để thử và cung cấp phản hồi cho các nhà phát triển.

Mỗi tài khoản PBE được tự động san bằng lên đến 30 và được ghi có vào LP hàng ngày để cho phép người chơi có những gì họ cần trải nghiệm lol tốt nhất.

Tại sao bạn nên mua một tài khoản PBE để bán

PBE là viết tắt của môi trường beta công cộng và là một máy chủ trong Liên minh huyền thoại nơi bạn có thể chơi nội dung, nhà vô địch và giao diện sắp tới mà thiên đường đã được phát hành trong các máy chủ chính. Nói một cách đơn giản, nó là một máy chủ nơi bạn có thể thử nghiệm một loạt các thứ hay mà chưa ra. Đó là một cách tuyệt vời để có được một lợi thế so với những người chơi khác khi bạn có đặc quyền thử các nhà vô địch trước thời hạn, cũng như các mặt hàng vẫn chưa được phát hành trong bản cập nhật bản vá tiếp theo. Mặc dù không phải tất cả các mặt hàng và thay đổi được thực hiện trong pbe won nhất thiết phải thành hiện thực, nhưng nó vẫn là một cách tuyệt vời để làm quen với nội dung mới. Hãy nghĩ về việc có một liên minh huyền thoại PBE là nơi đào tạo cá nhân của bạn. Bạn không chỉ giới hạn ở các trận đấu với đối thủ AI. Trong các máy chủ PBE, bạn có thể chơi với những người chơi thực sự khác đang trực tuyến và cũng sử dụng tài khoản LOL chỉ có PBE. Hãy nghĩ về nó như có một trận đấu bình thường giống như bạn trên máy khách ban đầu. Tuy nhiên, hàng đợi solo hoặc flex bị vô hiệu hóa ở đây, vì lý do chính cho việc sử dụng tài khoản PBE là chỉ để kiểm tra các thay đổi sắp tới.

Giao diện trong nhiều ngày

Phần thú vị nhất khi chơi trên máy chủ PBE là bạn có thể có các nhà vô địch ngay trong lòng bàn tay của bạn. Bạn không cần phải chi một lượng lớn bản chất màu xanh ở đây, chỉ là một số RP. Chỉ với 1 RP, bạn có thể mua một nhà vô địch hoặc bất kỳ làn da nào bạn chọn. Nó khá dễ dàng để có được, nhưng tốt nhất là chỉ cần mua một tài khoản PBE đã có rất nhiều RP trong đó để bạn có thể mua khá nhiều làn da mà Lọ dự kiến ​​sẽ xuất hiện trong khách hàng giải đấu chính. Có rất nhiều giao diện trong Liên minh huyền thoại. Với hàng ngàn giao diện trong trò chơi, thực tế mọi biến thể đều nằm trong tầm tay. Đó là một cách tuyệt vời để kiểm tra các hoạt hình và đường dây vô địch tuyệt vời khi họ có một làn da cuối cùng được trang bị. Cuối cùng, giao diện giống như crème de la crème của tất cả các giao diện trong Liên minh huyền thoại và có giá gấp hai hoặc ba lần so với giá của một làn da bình thường. Nếu bạn không có ngân sách để uốn cong các giao diện tốt nhất trong trò chơi, thì tại sao không làm như vậy trong các máy chủ PBE thay thế?

Giới hạn kiểm tra

Bạn đã bao giờ chơi rất tệ trong một trận đấu mà người chơi bắt đầu nói chuyện với bạn? Tệ hơn nữa, bạn đã bao giờ nhận được báo cáo? Trừ khi bạn thực sự là một người chơi trò chơi, nó khó có thể kiểm tra một nhà vô địch khi có rất nhiều áp lực để giành chiến thắng ngay cả một trận đấu bình thường. Điều mà thậm chí còn tệ hơn là bạn có thể bị cấm ra khỏi màu xanh do số lượng báo cáo mà bạn đã nhận được. Để ngăn chặn điều đó, bạn chỉ có thể đến máy chủ PBE và kiểm tra khả năng của một nhà vô địch mà bạn đã thử nghiệm. Pbe là một người không rườm rà, chỉ làm lạnh máy chủ, vì vậy bạn không phải lo lắng về việc bị cấm. Mọi người chơi trong máy chủ PBE về cơ bản giới hạn các nhà vô địch và giao diện thử nghiệm. Nhìn chung, có tài khoản PBE giúp ích rất nhiều vì bạn không phải cản trở sự chiến thắng của những người chơi khác vì chỉ được phép các trận đấu bình thường. Ngay cả khi bạn có chuỗi thua, thì nó cũng không thực sự quan trọng vì nó đã giành được tỷ lệ chiến thắng mà bạn có trong tài khoản chính của mình.

Liên minh huyền thoại PBE: Cách cài đặt và chơi

Liên minh huyền thoại PBE: Cách cài đặt và chơi

Viết bởi André González Rodríguez

Đăng ngày 27 tháng 9 năm 2022 11:22

Bạn có thể biết rằng Liên Minh Huyền Thoại có PBE, nhưng bạn có biết cách cài đặt và chơi nó không? Không chỉ là Liên Minh Huyền Thoại một trò chơi được thuê, diễn ra 13 năm tồn tại, nhưng đó là một trò chơi khổng lồ vì nó có hàng tấn nhà vô địch và các vật phẩm để học. Nhờ vào điều này, các quy tắc được thống nhất trên toàn cầu và cách chơi trò chơi có thể trở nên khá mãnh liệt.

 • Tìm kiếm các trò chơi để chơi giống như Valorant? Cung cấp cho 10 danh sách top của chúng tôi một bài đọc.

Cách tạo tài khoản PBE Liên minh huyền thoại

Trước khi tải xuống Liên Minh Huyền Thoại Khách hàng PBE, người chơi trước tiên phải xác nhận nếu họ đủ điều kiện hay không.

Liên đoàn đăng ký PBE

Hình ảnh qua các trò chơi Riot

Họ có thể làm điều này bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Truy cập trang đăng ký PBE và nhấp vào Nhật ký vào ngày.
 2. Đăng nhập bằng tài khoản Riot Games của bạn.
 3. Nhấp vào “Kiểm tra tính đủ điều kiện của tôi”.
 4. Sau khi đăng nhập, trang sẽ làm mới và bạn sẽ tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện hay không.
 5. Nếu đủ điều kiện, hãy chuyển sang bước tiếp theo, quy trình tạo tài khoản PBE.

Điều đáng chú ý là nếu bạn đã bị cấm hoặc đã có những hạn chế trò chuyện trong quá khứ, cơ hội của bạn trở thành đủ điều kiện. Ngoài ra, bạn phải có danh dự cấp ba.

 • Project L có miễn phí để chơi không? Tìm hiểu ở đây.

Cách tải xuống Liên Minh Huyền Thoại PBE

Khi bạn đã kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện không, đó là thời gian để bắt đầu tải xuống Liên Minh Huyền Thoại PBE. Giống như tải xuống bất kỳ trò chơi hoặc chương trình nào khác, bạn sẽ phải đi xuống một danh sách kiểm tra các bước.

Đây là danh sách:

 1. Trên cùng một trang PBE, nhấp vào liên kết tải xuống tương ứng. Sẽ có một cho Windows và một cho Mac.
 2. Sau khi bạn tải xuống khách hàng, hãy nhấp vào biểu tượng Liên minh huyền thoại PBE nên xuất hiện trên máy tính của bạn.
 3. Giống như thường xuyên Liên Minh Huyền Thoại, đăng nhập, nhưng lần này với tài khoản bạn vừa tạo.
 4. Nhấp vào mũi tên bên cạnh nút “chơi” và chọn Liên Minh Huyền Thoại PBE từ menu.
 5. Hãy để nó cài đặt bất kỳ bản cập nhật nào và đó là!

Khi nó đã tải xuống và cài đặt, bạn sẽ có thể kiểm tra tất cả các thay đổi, giao diện bản vá mới.

Để biết thêm Hướng dẫn Liên minh huyền thoại, hãy tiếp tục đọc Ggrecon.