Số điện thoại dịch vụ khách hàng Chipotle (833) 506-0473, email, trung tâm trợ giúp, định dạng email của Chipotle Mexico Grill | Email

Các định dạng của chipotle Mexico

Bạn cũng có thể liên hệ với Trung tâm trợ giúp Chipotle bằng địa chỉ email Chipotle. Chipotle có hai địa chỉ email khác nhau: một cho thông tin chung và một cho dịch vụ khách hàng. Để biết thông tin có sẵn về công ty, các dịch vụ của nó hoặc các mối quan tâm không cụ thể, hãy liên hệ với họ tại [email protected]. Tương tự, đối với các truy vấn liên quan đến dịch vụ khách hàng và khiếu nại Chipotle, bạn có thể sử dụng địa chỉ email khác của Chiptole, khách hà[email protected]. Các địa chỉ chipotle này đóng vai trò là một cách thuận tiện để liên hệ với Chipotle, cho phép bạn giải quyết các câu hỏi của mình và cung cấp phản hồi và nhận xét bằng văn bản.

Liên hệ với Dịch vụ khách hàng Chipotle

Chipotle cung cấp một số số dịch vụ khách hàng Chipotle để phục vụ nhiều nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, số điện thoại miễn phí duy nhất cho dịch vụ khách hàng Chipotle là 1-833-506-0473. Mặt khác, số điện thoại dịch vụ khách hàng Chipotle dành riêng cho dịch vụ khách hàng là 1-303-595-4000. Đối với các vấn đề liên quan đến bảo mật trang web, chẳng hạn như báo cáo các lỗ hổng tiềm năng hoặc vấn đề bảo mật, số điện thoại Chipotle là 1-239-458-3944. Các số điện thoại dịch vụ khách hàng Chipotle này có sẵn cho khách hàng tìm kiếm hỗ trợ, thông tin hoặc giải quyết cho bất kỳ vấn đề nào họ có thể gặp phải với các dịch vụ và sản phẩm của Chipotle.

Làm cách nào để liên hệ với hỗ trợ khách hàng Chipotle bằng cách trò chuyện trực tiếp?

Dịch vụ khách hàng Chipotle hiện không cung cấp hỗ trợ khách hàng trò chuyện trực tiếp. Tuy nhiên, công ty cung cấp một số cách khác để liên lạc với nhóm dịch vụ khách hàng Chipotle. Chẳng hạn, hỗ trợ Chipotle vận hành dịch vụ đường dây nóng miễn phí theo số 1-833-506-04473. Bạn cũng có thể gọi Chipotle theo số 1-303-595-4000. Ngoài số dịch vụ khách hàng Chipotle, bạn có thể truy cập phần Câu hỏi thường gặp có lợi. Ở đây bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho những vấn đề phổ biến nhất mà mọi người phải đối mặt với Chipotle trên toàn thế giới. Nếu các vấn đề của bạn không được liệt kê trong phần Câu hỏi thường gặp, bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của Chipotle bằng cách điền vào biểu mẫu trong phần “Phản hồi nhà hàng” hoặc “Bình luận chung” và gửi truy vấn của bạn. Số dịch vụ khách hàng của Chipotle sẽ xem xét các vấn đề của bạn và trả lời chúng càng sớm càng tốt.

Tôi có thể liên hệ với Trung tâm trợ giúp Chipotle qua địa chỉ email không?

Bạn cũng có thể liên hệ với Trung tâm trợ giúp Chipotle bằng địa chỉ email Chipotle. Chipotle có hai địa chỉ email khác nhau: một cho thông tin chung và một cho dịch vụ khách hàng. Để biết thông tin có sẵn về công ty, các dịch vụ của nó hoặc các mối quan tâm không cụ thể, hãy liên hệ với họ tại [email protected]. Tương tự, đối với các truy vấn liên quan đến dịch vụ khách hàng và khiếu nại Chipotle, bạn có thể sử dụng địa chỉ email khác của Chiptole, khách hà[email protected]. Các địa chỉ chipotle này đóng vai trò là một cách thuận tiện để liên hệ với Chipotle, cho phép bạn giải quyết các câu hỏi của mình và cung cấp phản hồi và nhận xét bằng văn bản.

Chipotle Mexican Grill
Định dạng email

Dưới đây là 6 định dạng email rất có thể được sử dụng bởi Chipotle Mexico Grill, trong đó tên đầu tiên.họ (bán tại. [email protected]) có tần suất sử dụng cao nhất – 40% thời gian. Các định dạng phổ biến khác là LastName-firstnameinitialLastNameInitial.FirstNameInitial.

Mẫu email của Chipotle Mexican Mexican phổ biến:

Chipotle Mexico Grill, nhân viên của nhân viên Định dạng địa chỉ địa chỉ Tỷ lệ phần trăm
tên đầu tiên.họ [email protected] 40%
LastNameInitial.FirstNameInitial [email protected] 28%
LastName-firstnameinitial [email protected] 17%
họ và tên [email protected] 10%
FirstNameInitialLastName [email protected] 4%
LastNameInitial-firstnameinitial [email protected] 1%

Tìm các liên hệ đã được xác minh của một nhân viên tại Chipotle Mexico Grill

  1. Email & Finder Finder >>
  2. Danh bạ công ty >>
  3. Chipotle Mexico Grill >>
  4. Định dạng email