Rainbow Six Siege Patches | Rainbow Six Wiki | Fandom, y8s3.1 ghi chú bản vá

Y8S3.1 ghi chú bản vá

Đã sửa lỗi – Không thể phá hủy chính xác bức tường giữa thanh 1F và phòng chờ 1F trên bản đồ tháp.

Rainbow Six Siege Patch

Sau đây là danh sách các bản vá cho sau khi phát hành Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Một số bản vá được phát hành trên PC trước do quy trình triển khai nhanh hơn và để kiểm tra tác động của những thay đổi.

Cũng chỉ là một fyi mà không ai quan tâm đủ để thực sự cập nhật trang này.

Lịch sử bản vá []

Người giới thiệu

 1. Reddit: R/Rainbow6 Ghi chú bản vá
 2. ↑ Liquipedia: Rainbow Six Patches
 3. Https: // www.Ubisoft.com/en-gb/game/rainbow-six/siege/game-info/seasons/brutalswarm
 4. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/3jpgtlqda8bgueszwc463t/y7s3-brutal-patch-patch-note-addendum
 5. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/3qhrup1wcuykvbo6je3vks?ISSSO = true & refreshstatus = nologindata
 6. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/bu0fmhnhgguzk06jvxspq?ISSSO = true & refreshstatus = nologindata
 7. Https: // www.Ubisoft.com/en-ca/game/rainbow-six/siege/game-info/seasons/vectorglare?ISSSO = true & refreshstatus = nologindata
 8. Https: // www.Ubisoft.com/en-ca/game/rainbow-six/siege/news-updates/68bhopoegawcwysij7roui/y7s2-preseason-designers-notes
 9. Https: // www.Ubisoft.com/en-ca/game/rainbow-six/siege/news-updates/5snmteaq47ee9ehvhjvmfg/y7s2-vector-glare-patch-notes-addendum
 10. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/19ufroeb5ejabdx9lpagmy?ISSSO = true & Connectsoid = ASZWDC%2FW%2F%2B%2BPOVWJ%2FUGE%2F9APO1GRS%2FI4NS7WPXHCIXE%3D & FLEFRESHSTATUS = OK
 11. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/4vjuyucqi9ypajovw6wcge/y7s12-patch-notes
 12. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/5bkgpo8pkqkuxbybyhmopx
 13. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/game-info/seasons/demonveil
 14. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/1v9nzlzmm76sxjqk5tokre/y7s1-preseason-designers-notes
 15. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/tin tức cập nhật
 16. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/aaazimmg8bprw3c1jkvdl
 17. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-sáu
 18. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/game-info/seasons/highcalibre?ISSSO = true & refreshstatus = nologindata
 19. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/4Z12B55JC54EGSB8PKAED7
 20. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/6A45EQDFTRWIGPBDBGXKRH/Y6S33-Patch-Notes
 21. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/2fafbtravfivxwtdqokkx0/y6s33-designers-notes
 22. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-sáu?ISSSO = true & refreshstatus = nologindata
 23. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/5o0onumj3sd5wc2ei18dsd?ISSSO = true & refreshstatus = nologindata
 24. Https: // www.Ubisoft.com/en-ca/game/rainbow-six/siege/game-info/seasons/Crystalguard
 25. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/5ZMF9L4RORLLBHRRV618TR/Y6S22-Patch-Notes
 26. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/w9foyj4j0oUmm9ydfrxjy
 27. Https: // www.Ubisoft.com/en-ca/game/rainbow-six/siege/news-updates/76KXHCLFOO2PDHSS4T1HMZ/Y6S2-PRESECT-DES
 28. Https: // www.Ubisoft.com/en-gb/game/rainbow-six/siege/news-updates/4VVQSLBIYKRROKNB3XBCPD/Y6S13-Patch-Notes
 29. Https: // www.Ubisoft.com/en-gb/game/rainbow-six/siege/news-updates/5aswsuq1czcqdyxnwohedf
 30. Https: // www.Ubisoft.com/en-gb/game/rainbow-six/siege/news-updates/dxdeydzzw11lk12ikvpwn/y6s11-patch-notes?ISSSO = true & refreshstatus = nologindata
 31. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/game-info/seasons/Crimsonheist?ISSSO = true & refreshstatus = nologindata
 32. Https: // www.Ubisoft.com/en-gb/game/rainbow-six/siege/news-updates/dgqt0jsmcgna7wjree3lc/y6s1-preseason-designers-notes
 33. Https: // www.Ubisoft.com/en-gb/game/rainbow-six/siege/news-updates/2avk29giryix6cnxtfz6lw?ISSSO = true & refreshstatus = nologindata
 34. Https: // www.Ubisoft.com/en-gb/game/rainbow-six/siege/news-updates/5zhi3ducuqaz3k3p1qbsyl
 35. Https: // www.Ubisoft.com/en-gb/game/rainbow-six/siege/news-updates/uffcdfx2fwtayodtzsckk/y5s42-patch-notes
 36. Https: // www.Ubisoft.com/en-gb/game/rainbow-six/siege/news-updates/1hovqi352rwitkyb5c8cyh/r6s-y5s41-patch-notes?ISSSO = true & refreshstatus = nologindata
 37. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/game-info/seasons/neondawn
 38. Https: // www.Ubisoft.com/en-gb/game/rainbow-six/siege/news-updates/37owcwpdjeue0rccnmmu8m/y5s4-neon dawn-patch-notes-addendum
 39. Https: // www.reddit.com/r/rainbow6tts/bình luận/jr0p99/nov_09_20_y5s4_neon_dawn_test_server_patch_notes/
 40. Https: // www.Ubisoft.com/en-ca/game/rainbow-six/siege/news-updates/2NR0RFTQWMV9CMHVWCUOKQ/NULL
 41. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/4ZW9Z2LVWYZJQBU6DXS2MX/Y5S33-Patch-Notes
 42. ↑ https: // steamdb.thông tin/bản vá lỗi/5704859/
 43. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/59nsvos5yif2zrsrpq0mel/y5s32-patch-notes
 44. ↑ https: // steamdb.thông tin/bản vá lỗi/5644044/
 45. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/kuq0lqkygnmqhzgji5oo7/y5s31-patch-notes
 46. Https: // www.Ubisoft.com/de-de/game/rainbow-six/siege/game-info/seasons/shadowlegacy
 47. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/3D6V1UHB1UL9BJRHVBSHJW/Y5S3-Shadow-patch-patch-note-addendum
 48. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/77ZG9G8RUBC3K6FLRJIOOQ/Y5S23-Patch-Notes
 49. ↑ https: // steamdb.thông tin/bản vá lỗi/5346421/
 50. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/211yxfjwzrouhcejn1ul4x/y5s22-patch-notes
 51. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/1GM2ZQMNRHROND4YTGSDFY/Y5S21-Patch-Notes
 52. ↑ https: // steamdb.thông tin/bản vá lỗi/5229076/
 53. Https: // www.Ubisoft.com/de-de/game/rainbow-six/siege/game-info/seasons/SteelWave
 54. TTPS: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/6ZAUQ5R1JWOFFWSVLVLBMW/Y5S2-STEEL-WAVE-Patch-Notes-Addendum
 55. Y5S1.2 Ghi chú bản vá
 56. Y5S1.1 ghi chú bản vá
 57. ↑ https: // steamdb.thông tin/bản vá lỗi/4814233/
 58. Cập nhật 5.1.0: Hoạt động Void Edge
 59. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/4YR3NSBQRMF305JOV9IGDU/Y5S1-id-edge-patch-notes-addendum
 60. Y4S4.3 Ghi chú bản vá
 61. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/3WFFMD9ytuxy9Arsyh1iyl/Y4S42-patch-notes
 62. Y4S4.2 Ghi chú bản vá: hơi nước
 63. Y4S4.1 ghi chú bản vá
 64. Cập nhật 4.4.0: Thủy triều thay đổi hoạt động
 65. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/y754l5bljtdmmd0mmy9be/y4s4-shifting-tides-patch-notes-addendum
 66. Y4S3.3 Ghi chú bản vá: Trang web chính thức
 67. Y4S3.3 Ghi chú bản vá: Steam
 68. Y4S3.2 Ghi chú bản vá: Trang web chính thức
 69. Y4S3.2 Ghi chú bản vá: hơi nước
 70. Y4S3.1 Ghi chú bản vá: Trang web chính thức
 71. Y4S3.1 Ghi chú bản vá: hơi nước
 72. Cập nhật 4.3.0: Chiến dịch Ember Rise
 73. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/68yopyitymuw3hth8i7csx/y4s3-tháng 12
 74. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/1gwxzopdkuthmgw7uslz4n/y4s23-patch-notes
 75. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/4omqrauydu29buudmerhdb/y4s22-patch-notes
 76. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/2cu9jb5inftanwylljs8ng/y4s21-patch-notes
 77. Cập nhật 4.2.0: Hoạt động Phantom Sight
 78. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/1q1wje9rzeo2ygawegut8v/y4s2-patch-note-addendum
 79. Y4S1.3 Ghi chú bản vá
 80. Y4S1.2 Ghi chú bản vá
 81. Y4S1.1 ghi chú bản vá
 82. Cập nhật 4.1.0: Hoạt động Burnt Horizon
 83. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/7h0nlhi9tijo1oa9t2i1pa/y4s1-burnt-horizon-patch-notes-addendum
 84. Y3S4.2 Ghi chú bản vá
 85. Y3S4.1 ghi chú bản vá
 86. Cập nhật 3.4.0: Bastion Wind Wind
 87. Y3S3.2 Ghi chú bản vá
 88. Https: // www.Ubisoft.com/en-us/game/rainbow-six/siege/news-updates/3LWFGV82G9GF9DQJ19BKER
 89. ↑ https: // steamdb.thông tin/bản vá/3215004/
 90. Y3S3.1 ghi chú bản vá
 91. Cập nhật 3.3.0: Chiến dịch Bầu trời nghiệt ngã
 92. ↑ https: // rainbow6.Ubisoft.com/siege/en-us/news/152-331083-16/patch-22
 93. ↑ https: // rainbow6.Ubisoft.com/siege/en-us/news/152-329336-16/21-patch-notes
 94. Cập nhật 3.2.0: Chiến dịch Para Bellum
 95. ↑ https: // rainbow6.Ubisoft.com/siege/en-us/news/152-322394-16/12-patch-notes
 96. ↑ https: // rainbow6.Ubisoft.com/siege/en-us/news/152-320361-16/patch-notes-111
 97. Cập nhật 3.1.0: Chiến dịch Chimera
 98. ↑ https: // rainbow6.Ubisoft.com/siege/en-us/news/152-317056/white-white-noise-mid-pear-reinforcements
 99. Https: // www.reddit.com/r/rainbow6/bình luận/7jejzx/update_41_patch_notes/
 100. Cập nhật 2.4.0: Hoạt động tiếng ồn trắng
 101. ↑ https: // rainbow6.Ubisoft.com/siege/en-us/game-info/seasons/Bloodorchid/củng cố.aspx
 102. ↑ http: // diễn đàn.ubi.com/showthread.PHP/1749651
 103. Cập nhật 2.3.0: Hoạt động Hoa lan máu
 104. ↑ https: // rainbow6.Ubisoft.com/siege/en-us/news/152-298309-16/hoạt động-health-update-222-patch-notes
 105. ↑ https: // rainbow6.Ubisoft.com/siege/en-us/news/152-294634-16/tiêu đề-update-211
 106. Cập nhật 2.2.0: Sức khỏe hoạt động
 107. Ghi chú bản vá – Cập nhật 2.1.3: Diễn đàn
 108. Cập nhật 2.1.2: quân tiếp viện giữa mùa
 109. Ghi chú bản vá – Cập nhật 2.1.1: Diễn đàn
 110. Cập nhật 2.1.0: Hoạt động Velvet Shell
 111. ↑ Ghi chú bản vá – Cập nhật 5.3: Diễn đàn
 112. Cập nhật 5.2: quân tiếp viện giữa mùa
 113. ↑ Ghi chú bản vá – Cập nhật 5.1: Diễn đàn
 114. Cập nhật 5.0: Chiến dịch Red Crow
 115. Ghi chú bản vá – Cập nhật 4.3: Diễn đàn
 116. Cập nhật 4.2: quân tiếp viện giữa mùa
 117. Ghi chú bản vá – Cập nhật 4.1: Diễn đàn
 118. Cập nhật 4.0: Hoạt động Sọ mưa
 119. Ghi chú bản vá – Cập nhật 3.4: Diễn đàn
 120. Ghi chú bản vá – Cập nhật 3.3: Diễn đàn
 121. Ghi chú bản vá – Cập nhật 3.2: Diễn đàn
 122. Ghi chú bản vá – Cập nhật 3.1: Diễn đàn
 123. Cập nhật 3.0: Dòng bụi hoạt động
 124. Ghi chú bản vá – Cập nhật 2.3: Diễn đàn
 125. Ghi chú bản vá – Cập nhật 2.2: Diễn đàn
 126. Ghi chú bản vá – Cập nhật 2.1: Diễn đàn
 127. Cập nhật 2.0: Chiến dịch băng đen
 128. Ghi chú bản vá – Cập nhật 1.3: Diễn đàn
 129. Ghi chú bản vá – Cập nhật 1.2: Diễn đàn
 130. Ghi chú bản vá – Cập nhật 1.1: Diễn đàn
 131. ↑ Một bản cập nhật từ nhóm phát triển Six Six Siege
 132. Rainbow Six Siege sẽ mở vào phiên bản beta mở vào ngày 25 tháng 11
 133. ↑ Rainbow Six Siege đóng Beta bắt đầu vào ngày 24 tháng 9
 134. UBISOFT® – Tin tức, xem trước và tính năng chính thức của Ubisoft

Y8S3.1 ghi chú bản vá

Xem những thay đổi sắp tới đối với Rainbow Six Siege với việc phát hành Y8S3.1.

Y8S3.1 kích thước bản vá

Tìm kích thước tải xuống cho từng nền tảng bên dưới.

 • Ubisoft Connect: 5.82 GB
 • Hơi nước: 16.9 gb
 • Xbox One: 3.09 GB
 • Xbox Series X: 3.27 GB
 • PS4: 3.99 GB
 • PS5: 3.26 GB

SỬA LỖI

Thiết kế cấp độ

Đã sửa lỗi – Cầu thang kết nối 1F Hành lang trung tâm đến cầu thang trung tâm 2F được dán nhãn là cầu thang trung tâm B trên bản đồ nhà câu lạc bộ.

Cố định – Cửa sổ không thể phá hủy có thể được rào chắn trong hướng dẫn phòng thủ.

Cố định – đinh tán tường có thể nhìn thấy trong cầu thang màu đỏ B1 của bản đồ Kanal.

Đã sửa lỗi – Rào chắn nổi khi được đặt ở ô cửa tại Hội trường chính của ký túc xá 2F.

Đã sửa lỗi – Không thể phá hủy chính xác bức tường giữa thanh 1F và phòng chờ 1F trên bản đồ tháp.

Đã sửa lỗi – Các nhà khai thác có thể thoát khỏi giới hạn bằng cách sử dụng một khoảng trống giữa thang và lan can tại mái nhà phía nam Ext trên bản đồ Tháp.

Đã sửa lỗi – Một phần của bức tường không thể bị phá hủy ở phòng ngủ chính 2F của bản đồ nhà gỗ.

Người vận hành

Đã sửa lỗi – Laser Bu -Gi tự động của Ram có thể nhìn thấy thông qua các bức tường có cài đặt chất lượng thấp.

KINH NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

Đã sửa lỗi – Người dùng không nhận được hình phạt khi báo cáo lạm dụng giọng nói trong nhiều phiên.

Đã sửa lỗi – Thumbnail kính thông minh của Warden xuất hiện ở độ phân giải thấp trong tab Người vận hành.

Đã sửa lỗi – Con trỏ không xuất hiện trong hướng dẫn vận hành trong khi sử dụng camera miễn phí trong quá trình phát lại kết hợp.

Đã sửa lỗi – Người chơi không được tô sáng sau khi hoán đổi các đội trong sảnh trò chơi tùy chỉnh.

Cài đặt chế độ trò chơi đã cố định – Đã lưu cho Trận đấu nhanh và Đặt lại danh sách phát arcade sau khi khởi động lại trò chơi.

Cố định – Skin đính kèm nóng và cay bị thiếu trong bộ độc quyền được tô sáng trên phần giới thiệu của Battle Pass.

Đã sửa lỗi – Text cho tên thiết bị chồng chéo trong phần toán tử của RAM.

Đã sửa lỗi – Hoạt hình tương tác không chơi khi người chơi tham gia Fenrir.

Đã sửa lỗi – Thiếu hình ảnh phần thưởng cho khi bật lên phần thưởng Alpha Pack miễn phí xuất hiện.

Đã sửa lỗi – Không thể thay đổi ngoại hình la bàn trong khi sử dụng cài đặt trước HUD bình thường.

Đã sửa lỗi – Charm được xếp hạng yếu tố đáng sợ được hiển thị với thông tin thứ hạng khí trung học nặng.

Đã sửa lỗi – Nhiều vấn đề về LOD trên các bản đồ khác nhau.

Đã sửa lỗi – Các vấn đề tùy chỉnh và cửa hàng khác nhau.

Đã sửa lỗi – Các vấn đề nội địa hóa khác nhau.

Theo dõi chúng tôi và chia sẻ phản hồi của bạn trên Twitter, Reddit, Facebook và trên các diễn đàn của chúng tôi.